دکتر نوردهر رکنی

دکتر نوردهر رکنی استاد گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

دکتر نوردهر رکنی

Dr. Nourdahr Rokni

استاد گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کمی و کیفی آلودگی لاشه های طیور کشارگاه های صنعتی استان تهران به سالمونلا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 4
2 استفاده از نانوامولسیون اسانس هسته انگورقرمز(Vitis vinifera) به منظور بهبود شاخص های شیمیایی، باکتریایی و افزایش زمان ماندگاری فیله مرغ بسته بندی شده تازه در دمای یخچال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 11، شماره: 2
3 افزایش زمان ماندگاری خاویار ایرانی با استفاده از لفاف های نانو نقره برپایه دی اکسید تیتانیوم و تعیین میزان باقی ماندگی ذرات به روش تیتراسیون (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 12، شماره: 3
4 اندازه گیری هیدروکسی پرولین به عنوان شاخص میزان کلاژن در فرآورده های گوشتی به روش کلریمتریک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 2
5 اندازه گیی میزان باقیمانده نیتریت در انواع فرآورده های گوشتی عرضه شده در ایران به وسیله روش اسپکتروفتومتریک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 2
6 بررسی آلودگی باکتریایی گوشت بلدرچین بسته بندی شده و منجمد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 9، شماره: 1
7 بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی و درجه نگهداری بر روی میزان رشد E.COLI 0157:H7 در همبرگر با استفاده از سیستم HURDLE TECHNOLOGY (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 4
8 بررسی ترکیب اسیدهای چرب در حین تولید سوسیس ماهی کپور نقره ای غنی شده با روغن ماهی (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 4، شماره: 1
9 بررسی چهار گروه آنتی بیوتیکی شایع در بافت عضله و جگر مرغ های کشتاری تهران به روش LC-MS/MS (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 32، شماره: 3
10 بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره هیدرو الکلی آویشن شیرازی و اثر ضد میکروبی آن بر روی استافیلوکوکوس ارئوس (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 21، شماره: 1
11 بررسی شیوع بافتهای غیرمجاز در کالباس خشک ممتاز بر اساس تعیین شاخص های شیمیایی هیدروکسی پرولین و کلاژن مربوط به کارخانه های تولید کننده این فرآورده ها در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 1
12 بررسی شیوع ضایعات ضبط شده گوسفندان اعزامی به کشتارگاه لواسان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 54، شماره: 2
13 بررسی شیوع و شدت آلودگی به کیست هیداتیک در گاومیش های کشتارشده کشتارگاه شهر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 3
14 بررسی هیستولوژیک و هیستومتریک کالباس های حرارت دیده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 52، شماره: 1
15 تأثیر پرتودهی با اشعه گاما و نگهداری در انجماد بر روی خواص حسی، شیمیاییو باکتریایی گوشت ماهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 3
16 تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های اشریشیا کلی O۱۵۷:H۷ از همبرگر در استان مازندران (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 16، شماره: 2
17 تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های اشریشیا کلی O۱۵۷:H۷ از همبرگر در استان مازندران (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 16، شماره: 2
18 تعیین میزان باقیمانده سرب در نمونه های ماهیچه ،کبد وکلیه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای دوره: 3، شماره: 1
19 کاربرد توأمان پرتودهی اشعه گاما و روش انجماد جهت افزایش زمان ماندگاری گوشت مرغ (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 7، شماره: 3
20 مطالعه مقایسه ای تأثیر روشهای بسته بندی (معمولی و اتمسفر اصلاح شده) و اثرات ترکیبی آنها با اسید لاکتیک بر زمان ماندگاری گوشت سرد و تازه گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 3
21 مقاله علمی-پژوهشی: بررسی اثر پوشش کیتوزان نانوکپسوله در ترکیب با استات سدیم جهت افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) در دمای یخچال (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 29، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر همزمان دو عامل درون گرا و برون گرا بر روی رشد باکتری اشریشیاکولای سروتیپ O 157 H 7 در همبرگر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 تعیین جنسیت، ویژگی و ارزش پیشگویی کننده آلبومین، فیبرینوژین، پروتئین نام و نسبت پروتئین نام به فیبرینوژن در تفریق گاوهای سالم از بیمار در کشتارگاه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
3 وضعیت آلودگی مواد غذایی با منشا دامی به فلزات سنگین در کشور (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی