دکتر هادی دهقانی یزدلی

دکتر هادی دهقانی یزدلی

دکتر هادی دهقانی یزدلی

Dr. Hadi Dehghani Yazdeli

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی طرح واره تصویری سوره یوسف (ع) بر مبنای نظریه زبان شناسی شناختی جانسون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 9، شماره: 2
2 بررسی نشانه های زمانی و مکانی در کشف المحجوب، رساله قشیریه و تذکرهالاولیاء (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 18، شماره: 62
3 سعدی، روایت و جاودانگی (دریافت مقاله) فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی دوره: 2، شماره: 5
4 صورخیال در اندیشه های شعری محتشم کاشانی (دریافت مقاله) فصلنامه پویش در آموزش علوم انسانی دوره: 4، شماره: 13
5 کهن الگوی «خورشید» در شعر نظام الدین استرآبادی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 9، شماره: 4
6 معرفی مشخصات و ویژگی های نسخه خطی «اخلاق الاتقیاء و صفات الاصفیاء» نگاشته خضر منشی (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 25، شماره: 51
7 نشانه شناسی رمزگان درخت در روایت های عامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 12، شماره: 1
8 نشانه شناسی عناصر روایی در روایت های عرفانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 8، شماره: 1
9 نشانهشناسی تجربههای دینی در متون نثر عرفانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثیرالدین اومانی حلقه بازمانده ای از هویت زبانی، فرهنگی و تاریخی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 کارکرد کهن الگوی سفر قهرمان در فیلم استاکر (stalker) تارکوفسکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
3 مامِ میهن؛ بررسی و مقایسۀ کهن الگوی وطن در شعر محمود درویش و قیصر امین پور (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام