دکتر وحید خاشعی ورنامخواستی

دکتر وحید خاشعی ورنامخواستی دانشیار مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر وحید خاشعی ورنامخواستی

Dr. Vahid Khashei Varnamkhati

دانشیار مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.