دکتر مهدی عباس زاده فتح آبادی

دکتر مهدی عباس زاده فتح آبادی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر مهدی عباس زاده فتح آبادی

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد و دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 20
2 تحلیل تکنیک های رسانه ای قدرت محور داعش (مطالعه موردی: مجله های دابق و رومیه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 19، شماره: 1
3 توسعه نامتوازن و ناآرامی سیاسی در سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 1
4 نقش زنان در فرآیندهای مربوط به صلح در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 5، شماره: 15
5 نگرشی بر چالش های ژئوپلیتیکی ترکیه در قبال شیعیان منطقه (در دوران حزب عدالت و توسعه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 3، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 رویکردهای فرانوین ترکیه در راستای الحاق به اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران