دکتر مهرناز آزادی بویاغچی

دکتر مهرناز آزادی بویاغچی دانشیار گروه آموزشی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

دکتر مهرناز آزادی بویاغچی

Dr. Mehrnaz Azadi Boyaghchi

دانشیار گروه آموزشی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیر ضد قارچی تیوفانات متیل بر قارچ های مخرب کاغذ و کاربرد آن در حفاظت آثار کاغذی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 32، شماره: 3
2 ارزیابی عملکرد چسب نشاسته برنج بازپروری و فعال سازی شده در آماده سازی تیشوهای مورداستفاده در مرمت آثار کاغذی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 9، شماره: 3
3 ارزیابی عملکرد عصاره صمغ انزروت در پاکسازی لکه های ناشی از اثر دست روی کاغذهای تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 35، شماره: 2
4 بررسی آسیب الیاف پته شاه نعمت الله ولی به روش آنالیز دستگاه EDS/SEM و FTIR (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 5، شماره: 2
5 تاثیر صمغ کتیرای قلیایی شده بر خواص نوری و مکانیکی اسناد کاغذی تاریخی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 9، شماره: 2
6 شناخت ماهیت رزین سندروس در متون علمی کهن (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 7، شماره: 1
7 شناسایی ساختار چرکی ناشی از تماس دست درکاغذهای تاریخی موزه نسخ قدیمی پبدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 3، شماره: 2
8 شناسایی عملکرد چسب متیل سلولز بازپروری و فعال سازی شده جهت آماده سازی تیشوهای مورد استفاده در مرمت آثار کاغذی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 8، شماره: 2
9 شناسایی و مقایسه میان الیاف گیاهی غیر چوبی (کتان،شاهدانه،کنف و پنبه) با الیاف کاغذهای نسخ خطی قرون ۵، ۷ الی ۱۲ ه.ق متعلق به موزه ملی ملک (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 7، شماره: 2
10 مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 2، شماره: 1
11 معرفی و بررسی گیاهان دارویی به استناد منابع کهن و طب سنتی جهت دفع حشره موریانه (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 دوخت های به کار رفته در پولک دوزی پارچه های تاریخی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زبان تزئین در طراحی مد و لباس
2 مرکب و اهمیت آن در رساله های خوشنویسی و نگارش نسخه های خطی (دریافت مقاله) همایش دوسالانه خوشنویسی
3 مرمت سبکی پل دزفول با استناد به تناسب ساختار فیزیکی پل (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول
4 معرفی و بررسی گیاهان دارویی به استناد منابع کهن و طب سنتی جهت دفع حشره موریانه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
5 معرفی و بررسی گیاهان دارویی مورد استفاده در ساخت مرکب به استناد منابع کهن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه
6 مقایسه نقش مرغابی ترنج جلد چرمی متعلق به موزهی پبده ی فولادشهر با نقش مرغابی در آثار هنری دوره صفوی به منظور شناسایی دوره تاریخی اثر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته