دکتر محمدشهرام معین

دکتر محمدشهرام معین عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر محمدشهرام معین

Dr. Mohamad Shahram Moin

عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.