دکتر علی فتح طاهری

دکتر علی فتح طاهری استاد گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر علی فتح طاهری

Dr. Ali Fath Taheri

استاد گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آلن بدیو و هستی شناسی تفریقی در کانت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 12، شماره: 25
2 آهنگ زمان در فلسفه حیات برگسن (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 4، شماره: 2
3 از تئوری تا واقعیت: خودآیینی کانت بدیلی برای اخلاق دیگرآیین لویناس (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 15، شماره: 58
4 اندراج به مثابه «تا» خوانش دلوزی از اصل اندراج محمول در مفهوم موضوع در فلسفه لایب نیتس و پیدایش مفهوم سوژه «تا» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 14، شماره: 33
5 Leibniz’s Monads and Mulla Sadra’s Hierarchy of Being: A Comparative Study (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 6، شماره: 11
6 Ontology of Time in Cinema A Deleuzian reading of Still Life and Prince Ehtejab With an emphasis on the concept of Time-Image (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 11، شماره: 21
7 The Relativity of the Subject of Truth in Alain Badiou’s Philosophy (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 41
8 Thinking the Unthinkable: Hélène Cixous and the feminine marginality (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 14، شماره: 32
9 بررسی تبعیض نژادی در فلسفه کانت (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 9، شماره: 22
10 بررسی تطبیقی فلسفه استعلایی کانت و پدیدارشناسی استعلایی هوسرل (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 13، شماره: 32
11 بررسی مسأله شر در اندیشه لایب نیتس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 4، شماره: 6
12 بررسی مفهوم «کورا» در اندیشه کریستوا با نظر به رساله تیمائوس افلاطون (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 8، شماره: 29
13 برهان مبتنی بر حقایق سرمدی در فلسفه لایب نیتس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 7، شماره: 14
14 برهان نظم از منظر فلسفۀ نقادی کانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 3، شماره: 5
15 جدال بر سر ریاضیات: مناظره هستی شناختی میان بدیو و هایدگر (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 11، شماره: 21
16 چرا برخی پیشنهادها هنوز نتوانسته اند مثال های نقض گتیه(وار) را برطرف کنند؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 14، شماره: 1
17 ریاضیات، هستی شناسی نیستی (نقدی بر هستی شناسی آلن بدیو) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 6، شماره: 12
18 سولیپسیسم در تراکتاتوس: سه تفسیر متفاوت (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 11، شماره: 27
19 علیت در اندیشه ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 8، شماره: 32
20 مشخصه های امر پیشین نزد کانت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 12، شماره: 23
21 مفهوم «معنا» در منطق معنای ژیل دلوز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 40
22 نسبت میان فلسفه و سینما؛ پژوهشی بر اساس فلسفه سینمایی ژیل دلوز (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 48، شماره: 1
23 نقد فلسفه ی همسخنی مارتین بوبر و پی آمدهای آن در حوزه ی تعلیم و تربیت کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 11، شماره: 1
24 نقد و بررسی کتاب بررسی تطبیقی اندیشه های افلاطون و مولوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 16، شماره: 40
25 همسویی نظریه ی کارکرد صحیح با موضع ضدشکاکانه غزالی در تکیه بر خداباوری (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 16، شماره: 61