دکتر محمدرضا اسلامی

دکتر محمدرضا اسلامی گروه زبان و ادبیات عربی

دکتر محمدرضا اسلامی

Dr. Mohammadreza Eslami

گروه زبان و ادبیات عربی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 المراه والعداله فی ظل النقد الاجتماعی لروایتین نجیب محفوظ (ملحمه الحرافیش، واولاد حارتنا) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 10، شماره: 35
2 بازتعریف هویت شناسانه مفهوم وطن در رمان «التائهون اثر امین معلوف» (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 10، شماره: 21
3 قالب‌های معنایی فعل «أبصَرَ» در قرآن کریم و بررسی ترجمۀ آنها بر پایۀ نظریۀ معناشناسی قالبی چارلز فیلمور (دریافت مقاله) پژوهش های زبانشناختی قرآن دوره: 9، شماره: 1
4 مقارنه بین اوزان الشعر الترکی والعروض العربی دراسه وصفیه تحلیلیه (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 13، شماره: 25
5 واکاوی تصویر، به‌ مثابه کارپایۀ شعر خلیل حاوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 10، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادبیات تطبیقی و ترجمه (با محور قراردادن ترجمه پژوهی و نقد و بررسی ترجمه کتاب المجانی الحدیث) (دریافت مقاله) نخستین همایش هم سنجی ادبی (ادبیات تطبیقی) پارسی، عربی و انگلیسی
2 انقطاع و اتصال استثناء به الا در قرآن وتاثیرمعنایی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 اهداف تعلیم و تربیت جوانان در مکتب صادقین (دریافت مقاله) همایش ملی تعلیم و تربیت دینی در مکتب صادقین (ع)
4 بررسی ترجمه استاد فولادوند با توجه به ترجمه معادل های ساختاری جملات حال و تمیز (بررسی موردی سوره الکهف) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
5 بررسی تطبیقی اشعار محمد حسین شهریار و نازک الملائکه از منظر اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
6 بررسی تطبیقی مدح ابوتمام و خاقانی (مطالعه موردی: فتح عموریه و فتح قزل ارسلان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
7 بینامتنیت اشعار ابن نباته با سخنان حضرت علی (ع) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
8 سیاست های اقتصادی حکومت نبوی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر
9 کنکاشی بیانی برمعراج پیامبر(ص) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
10 مضامین و ساختارهای شعر شیعی در ادب اندلس (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
11 مظاهر تعلیم و تربیت اسلامی دراشعار احمدشوقی و حافظ ابراهیم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر
12 نقد مقابله ای شش ترجمه از قرآن کریم با تکیه بر دو سوره حمد و اخلاص (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
13 نماز و تاثیر آن در کاهش اضطراب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی