دکتر مصطفی تمتاجی

دکتر مصطفی تمتاجی

دکتر مصطفی تمتاجی

Dr. Mostafa Tamtaji

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل بهینه برای استانداردسازی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 2، شماره: 5
2 ارایه ی الگوی پیاده سازی نظام مدیریت امنیت اطلاعات در محیط رایانش ابری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 4، شماره: 3
3 ارایه ی الگوی پیشنهادی استانداردسازی در چرخه ی حیات نرم افزار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 4، شماره: 4
4 ارایه ی روش بهینه برای استقرار همزمان نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات نظام مدیریت امنیت اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 5، شماره: 2
5 ارایه ی مدل استاندارد اخلاق حرفه ای در سیستمهای اطلاعاتی مطالعه موردی فرایند خرید اینترنتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 6، شماره: 3
6 ارایه ی مدل همپوشانی استانداردهای مدیریتی 1 و حاکمیتی 2 فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 5، شماره: 1
7 استانداردسازی رایانش ابری: تلاشها، چالشها و اولویتها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 4، شماره: 2
8 بررسی و تحلیل تغییرات استاندارد ISO/IEC ۲۷۰۰۱: ۲۰۱۳ و ارائه مدل انتقال (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 4، شماره: 1
9 شناسایی مقوله های تغییر فرآیندهای حاکمیت فناوری اطلاعات برای کاربرد در حاکمیت ابری (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 4، شماره: 4
10 مدل پیشنهادی سنجش سطح بلوغ کنترل های امنیتی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 5، شماره: 3
11 مدل مفهومی حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات مبتنی بر فرایندنگاری (تحقیق کیفی برای توسعه تئوری پایه استاندارد CITG) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 11، شماره: 1