دکتر یگانه موسوی جهرمی

دکتر یگانه موسوی جهرمی استاد دانشگاه پیام نور

دکتر یگانه موسوی جهرمی

Dr. Yeganeh Mousavi Jahromi

استاد دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.