دکتر قاسم آزادی احمدآبادی

دکتر قاسم آزادی احمدآبادی عضو هیات علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

دکتر قاسم آزادی احمدآبادی

Dr. Ghasem Azadi AhmadAbad

عضو هیات علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل مفهومی «مرجعیت علمی» براساس اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 16، شماره: 3
2 بررسی تاثیر مولفه های سواد رسانه ای بر بهبود فرایند یادگیری سیار در دوران شیوع کرونا در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 9، شماره: 31
3 تاثیر ابزارهای فناوری اطلاعات بر اجرای مدیریت دانش در بانکتجارت (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 1
4 تبیین مفهوم خلاصه همگانفهم و استخراج شاخصهای نگارش آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 15، شماره: 57
5 تولیدات فناورانه و علمی ایران و مقایسه آن با برخی از کشورهای منطقه و جهان در فاصله سال های2015-2006 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 6، شماره: 3
6 شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای مجازی برنامه درسی رسمی در دوران شیوع جهانی بیماری کرونا (از دیدگاه معلمان و مدیران شاغل در مدارس شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 16، شماره: 61
7 طراحی چارچوب ارزیابی ماموریت گرا برای موسسه های سیاست پژوه (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 15، شماره: 4
8 فناوری های هم گرا: تعامل علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 6، شماره: 4
9 مصورسازی اطلاعات و زمینه های به کارگیری آن در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 1، شماره: 4
10 مطالعه تاثیرات علمی، اقتصادی و اجتماعی پژوهش های حوزه محیط زیست ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 7، شماره: 78
11 واکاوی نقش نهاد های ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشور و پیشنهاد نظام جامع پایش و ارزیابی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 30، شماره: 77
12 همگرایی فناوری ها در مقالات ۲۰۱۵-۲۰۰۱ پژوهشگران ایرانی: رویکرد واژه کاوی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جنبه های تعاملی در حوزه علوم انسانی دیجیتال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بازیابی تعاملی اطلاعات
2 تحلیل چندبعدی همکاری های علمی محققان ایرا نی در حوزه فناوری بلاکچین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بلاک چین رمز ارزها و اقتصاد جهانی
3 داستانسرایی دیجیتال: ابزاری نوین برای گفتمان عمومی در حوزه علوم انسانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی