پروفسور مهدی نجفی افرا

پروفسور مهدی نجفی افرا استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

پروفسور مهدی نجفی افرا

Prof. Mehdi Najafiafra

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احتیاج معلول به علت در اندیشه ابن سینا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 1، شماره: 1
2 اصناف انسان ها در آخرت: بررسی رای ملاصدرا در تکمیل و نقد آراء فلسفه اشراق (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
3 Mulla Sadra's Evaluation of Suhrawardi's Eschatology (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 14، شماره: 32
4 بررسی و نقد تقریرات ملاهادی سبزواری از برهان صدیقین از منظر متاخرین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 6، شماره: 11
5 تناسخ در ادیان هندی و بازتاب آن در تفکرات ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
6 خداباوری و خداناباوری، چیستی دگرگونی اندیشه آنتونی فلو (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 10، شماره: 2
7 خیال خلاق از نظر ابن سینا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 5، شماره: 12
8 رابطه عشق با معرفت شهودی نزد افلوطین (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 9، شماره: 20
9 زمان در پدیدارشناسی وجودی هایدگر و آنتولوژی صدرائی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 4، شماره: 7
10 مبانی معرفت شناختی خیال در عرفان ابن عربی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 7، شماره: 16
11 معنی و وجود حرکت در فلسفه ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 9، شماره: 3
12 مولفه های پدیدارشناختی معرفت شناسی ابن سینا (با اتکاء به مبانی پدیدار شناختی هوسرل) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 10، شماره: 22
13 نسبت و مناسبات انسان، حکمت و صلح ازدیدگاه خواجه نصیر فیلسوف شیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 5، شماره: 9
14 نگرش تحلیلی به مکان در اندیشه ابن سینا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 7، شماره: 13
15 واکاوی ادله علمی وجود خداوند در اندیشه آنتونی فلو (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های علم و دین دوره: 13، شماره: 2
16 واکاوی نظریه فیض و تبیین نسبت آن با مسئله خلقت در نگرش ابن سینا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 11، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تجرد نفس از دید گاه بوعلی سینا و ملاصدرا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
2 نبوت و ضرورت بعثت انبیا از دیدگاه نصیرالدین طوسی و محمدغزالی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی