خانم دکتر نرگس کشتی آرای

دکتر نرگس کشتی آرای دانشیار  دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)

خانم دکتر نرگس کشتی آرای

Dr. Narges Keshti Aray

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر نرگس کشتی آرای در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اسلامی سازی مدارس بر اساس «نظریه بازگشت به خود» استاد مطهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 15
2 تبیین مؤلفه های برنامه درسی مبتنی بردیدگاههای تربیتی افلاطون و فارابی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 13
3 تبیین مبانی فلسفی (معرفت شناسی) آموزش فلسفه برای کودکان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 19
4 تجارب معلمان ابتدایی از اهداف طرح ارزشیابی توصیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 25
5 تحلیل معرفت عقلانی مطرح شده در آیات قرآن کریم بر اساس تفسیرالمیزان و دلالتهای آن براهداف برنامه های درسی تربیت دینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 6
6 رابطه بین ابعاد استاد اثربخش از دیدگاه دانشجویان باسبکهای یادگیری آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 18
7 شناسایی عوامل اثرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 3، شماره: 9
8 شناسایی موانع و چالشهای اجرای طرح ارزشیابی توصیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 12
9 میزان مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در نحوه ی جستجو،دستیابی و ذخیره ی اطلاعات از منابع الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 24
10 نقش به کارگیری مهار تهای مدیریت تنوع فرهنگی مدیران در ارتقای سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 16
11 واکاوی آراء تربیتی فارابی مؤسس فلسفه اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Survey on Several Potentially Problematic Areas of Pronunciation for Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی
2 ادراک آموزگاران از چگونگی پرورش تفکر خلاق دانش آموزان به عنوان یکی از عناصر اصلی برنامه درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
3 اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی تلفیقی پرورش هوش اخلاقی برای دوره ابتدایی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران
4 اینترنت، تغییر در رسانه های آموزشی و تغییر فرهنگ (دریافت مقاله) چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت
5 اینترنت، صنعت فرهنگ (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار
6 بررسی خطوط کلی پست مدرن درتعلیم و تربیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
7 بررسی رابطه بین برنامه درسی قصد شده،اجراشده و کسب شده در درس علوم تجربی پایه دوم راهنمایی شهرستان نیریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
8 بررسی رابطه بین تربیت جنسی ادراک شده و چگونگی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر خمینی شهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
9 بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزاندبیرستانی شهرستان آباده طشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
10 بررسی رابطه تاثیر آموزش پیش از دبستانی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان سال اول، دوم و سوم ابتدایی شهریاسوج درسال تحصیلی 94-93 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی بر روی دانش آموزان پسر مقطع اول دبیرستان شهراصفهان در سال 1395 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
12 بررسی رویکردها و نظریات اخلاق زیستی در آموزش زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش فرهنگ و اخلاق زیست محیطی
13 برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر رویکرد آموزش مادام العمر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
14 برنامه ریزی برای تغییر رفتار در جهت حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
15 بین المللی شدن برنامه درسی و ارتباط آن با سواد رسانه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
16 پژوهش بررسی رابطه فرسودگی تحصیلی و یادگیری خود تنظیمی دانش آموزان دبیرستان دوره اول شهرستان اباده طشک نیریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
17 تجارب زیسته دانش آموزان از یادگیری های پنهان در تعامل رسانه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
18 تحلیل کار و فناوری پایه هفتم ازمنظر توجه به کارآفرینی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین(رویکردها،نظریه ها،ابعاد و تجارت کاربردی از کشورهای موفق)
19 تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی دوره دوم ابتدایی از منظر توجه به مولفه های سواد زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
20 تحلیل محتوای کتاب کار و فناوری پایه هشتم در سال تحصیلی 96-95 از منظر توجه به مولفه های کارآفرینی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
21 تحلیل محتوای کتاب کاروفناوری پایه نهم در سال تحصیلی95-96 از منظر توجه به مولفه های کارآفرینی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
22 تعلیم وتربیت چند فرهنگی ،ضرورت واهمیت آموزش آن در نظام تربیتی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی
23 چرایی تغییر نظام ارزشیابی از یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت
24 چگونگی برنامه درسی اجراشده هنر دانشگاه فرهنگیان بر اساس ارزشیابی خبرگی آیزنر (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
25 ضرورت آموزش اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش ، چرایی و چگونگی آن (دریافت مقاله) کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
26 طراحی و تدوین برنامه های درسی با تمرکز بر آموزش و پرورش مسئله محور (دریافت مقاله) چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت
27 ماهیت روش شناسی پژوهش تربیت اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
28 مبانی فلسفی تعلیم و تربیت اسلامی با تاکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
29 مهارت حل تفکر در درس علوم دانش آموزان سوم ابتدایی مدارسشهرستان سروستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی
30 نقش شبکه های اجتماعی مجازی تلفن همراه در توسعه نگرش یادگیرنده مادام العمر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
31 واکاوی مفهوم هوش اخلاقی در آراء صاحب نظران نومفهوم گرای برنامه درسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران
32 هویت اتوبیوگرافیک برنامه درسی بعنوان نوعی فعالیت یاددهی- یادگیری مبتنی بر مفهوم currere (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
33 هویت تعلیم و تربیت در پست مدرنیسم؛ با تاکید بر عناصر برنامه درسی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
34 هویت سیاسی ( پداگوژی انتقادی ) و برنامه درسی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
35 هویت فمینیستی برنامه درسی بر اساس نظریه گرامت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران