دکتر نجمه حمید

دکتر نجمه حمید دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

دکتر نجمه حمید

Dr. Najmeh Hamid

دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی مداخله شناختی - رفتاری مبتنی بر آموزه های اسلام بر اهمال کاری و کمالگرایی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) مجله روان شناسی و دین دوره: 15، شماره: 2
2 اثر روان درمانی شناختی - رفتاری مذهب محور بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 18، شماره: 2
3 اثربخشی آموزش ذهن شفقت ورز بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 61
4 اثربخشی آموزش سرسختی روا نشناختی بر کیفیت زندگی دانشجویان دختر تربیت معلم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 2
5 اثربخشی اصلاح سوگیری توجه بر سوگیری توجه، سوگیری پیش توجه و وسوسه در معتادان در حال ترک (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 4
6 اثربخشی اصلاح سوگیری توجه نسبت به محرک های مرتبط با غذا بر میزان سوگیری توجه و ولع خوردن در افراد رژیم گیرنده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 18، شماره: 69
7 اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر نظم جویی شناختی هیجان در افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 10، شماره: 37
8 اثربخشی تمرینات ورزشی ایروبیک بر شادکامی و اشتیاق به برقراری ارتباط در زنان افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 3
9 اثربخشی خانواده درمانی شناختی- رفتاری بر عملکرد خانواده زوجین، سازگاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسرآن ها (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 41
10 اثربخشی درمان رویکرد چند وجهی اسلامی بر سلامت معنوی و رضایت از زندگی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 21، شماره: 2
11 اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مذهب محور بر رضایت از زندگی و علاقه متقابل زنان دارای اختلال کمبود میل جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و بهداشت دوره: 10، شماره: 4
12 اثربخشی درمان مبتنی بر مهرورزی بر افسردگی و خودانتقادی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 1
13 اثربخشی درمان نوروفیدبک بر اضطراب کارکنان شرکت نفت و گاز کارون (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 7، شماره: 1
14 اثربخشی درمان هیجان مدار بر درد ذهنی، اجتناب تجربی و بخشش زنان مبتلا به افسردگی دارای تجربه شکست عاطفی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 6
15 اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک مبتنی بر آموزش مهارت ها به خانواده و فرزند بر تکانشگری و کیفیت زندگی دختران دارای رفتارهای خودجرحی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 4، شماره: 3
16 اثربخشی روان درمانی شناختی _ رفتاری مذهب محور بر سازگاری زناشویی و سلامت روان زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 6، شماره: 10
17 اثربخشی روان درمانی معنوی مذهبی با تاکید بر اهمیت دعاهای شماره ۱۵ و ۲۳ صحیفه سجادیه بر نگرش به بیماری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان شهر اهواز (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 6، شماره: 5
18 اثربخشی روش آرامش عضلانی همراه با تجسم مثبت موفقیت بر اضطراب امتحان و ترس از ارزیابی منفی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 4
19 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوارفکری، افسردگی و کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 3
20 اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر رویکرد منطقی – عاطفی الیس بر منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 22
21 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مهرورزی بر دیگرپیروی وحساسیت به طرد در دختران دبیرستانی شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 7، شماره: 52
22 اثربخشی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد با شفقت بر رفتارهای خودآسیب رسان و کیفیت زندگی دانش آموزان دارای علائم اختلال شخصیت مرزی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 25، شماره: 1
23 اثربخشی مدیریت استرس به شیوه ی شناختی -رفتاری همراه با تجسم مثبت بهبودی بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی بیماران مبتلابه سندرم روده تحریک پذیر (IBS) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 17، شماره: 67
24 اثربخشی معنا درمانی توام با تلاوت قرآن و دعا بر افسردگی و سلول T /کمکی (+CD) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 3، شماره: 2
25 اثربخشی معنادرمانی بر افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 18، شماره: 2
26 اثربخشی معنادرمانی گروهی بر رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 12، شماره: 48
27 اثربخشی نرم افزار توانبخشی شناختی کاپتان لاگ بر حافظه فعال شنیداری و فضایی افراد با نشانه های افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی شناختی دوره: 9، شماره: 1
28 Comparison of Happiness and Life Satisfaction in Athletes and Non-Athletes Postmenopausal Women (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 10، شماره: 4
29 Correlation between Daily Stresses and Coping Styles with Mental Health in Patients with Migraine Headache (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 21، شماره: 84
30 Effect of communication skills training through Religion-based cognitivebehavioral approach on intimacy and the satisfaction with life among couples (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 19، شماره: 2
31 Effect of communication skills training through Religion-based cognitivebehavioral approach on intimacy and the satisfaction with life among couples (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 19، شماره: 2
32 Effectiveness of Habit Reversal Training (HRT) on Anxiety and Trichotillomania (TTM) (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 10، شماره: 3
33 Relationship between Social support and Depression in martyred father and non-martyred father students (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 2، شماره: 4
34 The Effectiveness of Mindful Parenting, Social Thinking and Exercise on Quality of Life in ADHD Children (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 2
35 The Effectiveness of Stress Management Based on Cognitive-Behavior method on Depression, Anxiety and Fertilization of Infertile Women (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم رفتاری دوره: 5، شماره: 1
36 The Effectiveness of TDCS-Based Therapy on Depressive Symptoms and Attention of People with Depressive Symptoms (دریافت مقاله) مجله علمی مطالعات روانشناسی دوره: 9، شماره: 4
37 بررسی آموزش معنادرمانی مذهب محور بر افزایش انگیزش تحصیلی و رضایت از زندگی در دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 1
38 بررسی اثربخشی آموزش خودتنظیمی به شیوه گروهی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی مدارس شهر شوشتر (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 24
39 بررسی ارتباط آلودگی توکسوپلاسما گوندیی با اختلال اوتیسم در کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 75، شماره: 4
40 بررسی تاثیر درمان شناختی - رفتاری مذهب محور بر تاب آوری و نگرش های ناکارآمد زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 8، شماره: 32
41 بررسی تاثیر فشار روانی بر برخی از متغیرهای سیستم ایمنی با توجه به نقش سرسختی روانشناختی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 6، شماره: 2
42 بررسی تاثیر گروه درمانی تفکیکی بر هم وابستگی و تمایزیافتگی زنان دارای همسر معتاد شهرستان اندیمشک (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 21، شماره: 1
43 بررسی تفاوت ها و شباهت های حیا و اضطراب اجتماعی (کمرویی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 14، شماره: 53
44 بررسی رابطه تیپ شخصیتیD درپیش بینی حساسیت به تقویت و اضطراب پنهان دانشجویان (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 21، شماره: 1
45 بررسی رابطه رضایت زناشویی با افسردگی و عملکرد سیستم ایمنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 13، شماره: 51
46 بررسی رابطه نگرش مذهبی با سلامت روانی و عملکرد سیستم ایمنی بدن (سلولهای T کمکی، سلولهای T مهاری/ انهدامی و سلولهای ضد سرطانی NK) (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 5، شماره: 2
47 بررسی عوارض درمان با الکتروشوک یک طرفه بر حافظه و فرایندهای شناختی بیماران زن مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 14
48 بررسی میزان افسردگی، استرس و اضطراب بر اثر شیوع بیماری کووید ۱۹ در شهر اهواز (دریافت مقاله) نشریه دستاوردهای روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 3
49 تاثیر آموزش فرزند پروری ذهن آگاهانه بر تنیدگی والدین در مادران دارای کودک مبتلا به اختلالات طیف اتیسم (دریافت مقاله) نشریه پرستاری کودکان دوره: 7، شماره: 2
50 تاثیر آموزش مهارت های فردی- اجتماعی بر خودباوری و مخاطره پذیری دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 9، شماره: 31
51 تاثیر درمان شناختی - رفتاری بر شدت درد و سلامت روانی بیماران زن مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 3، شماره: 10
52 تاثیر درمان شناختی و رفتاری بر ترس از زایمان و علت های ترس از زایمان در زنان نخست زا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 15، شماره: 60
53 تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 15، شماره: 20
54 تاثیرآموزش مهارت حل مسئله برخلاقیت و ابراز وجود در بین دانش آموزان پسردبیرستانهای شهرستان شوش (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 11، شماره: 5
55 تاثیرآموزش مهارت های ارتباطی وحل مساله مذهب محور بر رضایت زناشویی زنان در آستانه طلاق (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 6، شماره: 1
56 تأثیر درمان شناختی رفتاری مذهب محوربر تا بآوری زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 3
57 رابطه حمایت اجتماعی با فعالیت سیستم ایمنی در مدیران دبیرستان های استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 8، شماره: 3
58 رابطه علی هویت سردرگم، خودکارآمدی و هوش اخلاقی با آمادگی به اعتیاد از طریق میانجی گری هیجان خواهی در دانشجویان پسر (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 5، شماره: 45
59 رابطه میان سخت رویی روان شناختی، رضایت از زندگی و امید با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 1
60 طراحی و آزمون الگویی از پیشایندهای علائم بدریخت انگاری بدنی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 1
61 مدل سازی معادلات ساختاری فرسودگی شغلی بر اساس اضطراب کووید۱۹، کیفیت زندگی و بهزیستی روان شناختی با میانجی گری استرس شغلی معلمان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 15، شماره: 55
62 مقایسه اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر انعطاف پذیری شناختی و تکانشگری بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی شهر ایلام (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 27، شماره: 5
63 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر روان شناسی مثبت و درمان شناختی– رفتاری بر اعتیاد به اینترنت و رفتارهای پرخطر دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 19، شماره: 73
64 مقایسه فرسودگی شغلی و شادکامی در کارکنان نوبت کار و اداری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 11، شماره: 2
65 نقش میانجی‎گری استرس ادراک شده و عاطفه مثبت در ارتباط بین جهت‎گیری مذهبی و سلامت روان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 17، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش خودمتمایز سازی مبتنی بر آمیزه های دینی بر دلبستگی و رضایت از زندگی زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
2 اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر ، اضطراب (حالت – صفت) دانش آموزان دارای کیفیت خواب نامطلوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
3 اثربخشی خانوادهدرمانی با الگوی شناختی رفتاری بر عملکرد خانواده، سازگاری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر متوسطه شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
4 اثربخشی روان درمانی شناختی- رفتاری مذهب محور بر اضطراب وجودی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
5 اثربخشی روان درمانی شناختی- رفتاری مذهب محور بر گرایش به خودکشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
6 بررسی اثرات ورزش بر شادکامی و اشتیاق به برقراری ارتباط در زنان افسرده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
7 بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر سلامت روان وفرسودگی شغلی پرستاران زن بخش مرا قبت های ویژه شاغل در برخی بیمارستان های علوم پزشکی اهواز با کنترل نوبت کاری (دریافت مقاله) همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری
8 بررسی اثربخشی معنادرمانی مذهب محور در افزایش رضایت از زندگی دانش آموزان پسر دبیرستانی مبتلا به افسردگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
9 بررسی باورهای فراشناختی، حالت های مثبت ذهن و مقابله از طریق رویارویی هیجانی به عنوان پیشبینه ای پیروی از درمان بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
10 بررسی تاثیرآموزش مهارت حل مسئله برخلاقیت و ابراز وجود در دانش آموزان پسردبیرستانهای شهرستان شوش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
11 بررسی رابطه رضایت زناشویی با افسردگی و عملکرد سیستم ایمنی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
12 بررسی میزان تاثیرگذاری صنایع پتروشیمی در آلودگی هوای شهر ماهشهر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
13 بررسی نقش و اهمیت فضای سبز بر شرایط روحی و روانی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 4 اهواز ) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
14 بررسی وضعیت آسیب پذیری کاربری های مهم شهر دزفول در برابر زلزله (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
15 تاثیر تفکر مثبت مذهب محور بر تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
16 تأثیر آموزش رویکرد گفت و گو بر کاهش دلزدگی زناشویی و ابعاد آن در زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره ی دادگاه خانواده شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
17 رابطه سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان پلدختر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
18 رابطه سبکهای دلبستگی، هوش هیجانی و سبکهای مقابله ای با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نورشهرستان پلدختر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
19 رابطه عوامل مدل پنج عاملی شخصیت و تکانشگری کلی، حرکتی، شناختی و بی برنامگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
20 رابطه هوش هیجانی و سبکهای مقابله ای با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان پلدختر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
21 سنجش آسیب پذیری بافت فرسوده شهری در برابر مخاطرات طبیعی بارویکرد مدیریت بحران(مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر اهواز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
22 سنجش میزان زیست پذیری شهر ایذه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
23 مقایسه پنج ویژگی بزرگ شخصیتی در بین زندانیان غیرزندانیان مرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
24 مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابلهای مجرمین با افراد بهنجار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
25 مقایسه هیجان خواهی و منبع کنترل در بین زندانیان و غیر زندانیان مرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران