دکتر حسن درگاهی

دکتر حسن درگاهی عضو هیات علمی دانشکده‎ علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حسن درگاهی

Dr. Hassan Dargahi

عضو هیات علمی دانشکده‎ علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای سیاست های جبرانی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران (1394-1390) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 4
2 اثر جرم مالی چک برگشتی بر ریسک اعتباری بانک‌ها و رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص اجرای قانون: رویکرد پنل استانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 10، شماره: 40
3 اثر چرخه تجاری بر رابطه سودآوری و اهرم مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 3
4 ارزیابی آثار تکانههای پولی و مالی با تاکید بر تعامل ترازنامه نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
5 ارزیابی آثار کلان اقتصادی مخارج جاری و عمرانی دولت و شیوه تامین مالی آن در ایران: رهیافت DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 1
6 ارزیابی تعامل بخشهای حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 7، شماره: 26
7 ارزیابی زیان های تولیدی ناشی از بحران های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 8، شماره: 29
8 ارزیابی سیاستهای پولی در چارچوب یک الگوی کلان سنجی با داده های ترکیبی تواتر متفاوت برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 9، شماره: 1
9 بررسی تاثیر تکانه های قیمتی و سیاستی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران: یک رویکرد SVAR (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 4، شماره: 13
10 بررسی رابطه آسیبهای اجتماعی و رشد اقتصادی ایران با تاکید بر سرمایه انسانی در الگوی رشد درونزا: رویکرد DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 23، شماره: 3
11 بهبود مدل سازی شبکه های عصبی در پیش بینی نرخ ارز، با به کارگیری شاخص های تلاطم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 4
12 تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد صادراتی شرکت های پتروشیمی ایران (مطالعه موردی: صادرات پلی اتیلن) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 9، شماره: 2
13 تبیین عوامل موثر بر کسری بودجه در ایران با تاکید بر مولفه های اقتصادی و اقتصاد سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 26، شماره: 1
14 تحلیل پایداری بدهی دولت با تاکید بر کاربرد قاعده مالی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 4
15 تحلیل چالشهای رشد اقتصادی ایران: رویکرد الگوی اقتصادسنجی کلان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 22، شماره: 2
16 تحلیل وضعیت رکودی اقتصاد ایران بر مبنای نظریه های چرخه های تجاری و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 3، شماره: 7
17 تعیین رشد حجم پول بهینه در اجرای سیاست هدفمندی یارانه حامل های انرژی: رویکرد هدفگذاری تورمی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 2، شماره: 5
18 تعیین قاعده‎ی سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 45، شماره: 4
19 جایگاه ایران در شبکه تجارت بین المللی گاز طبیعی: کاربرد نظریه گراف (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 24، شماره: 1
20 چشم انداز تحولات اقتصادی ایران و چالشهای اصلی توسعه کشور در افق آینده (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 3، شماره: 10
21 رابطه توسعه تجارت خارجی و شدت انرژی در اقتصاد ایران با تاکید بر اثرات مقیاس، ترکیبی و تکنیکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 17، شماره: 66
22 رونق نفتی و چالش‎های توسعه اقتصادی (با تاکید بر ساختار تجارت و کاهش رقابت‎پذیری اقتصاد ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 3
23 ساخت شاخص تنش مالی برای اقتصاد ایران و بررسی اثرات آن بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 4
24 شناسایی ویژگی های اقتصادی اجتماعی خانوارهای دریافت کننده وام در ایران و تاثیر آن بر شکاف فقر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 19، شماره: 61
25 عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر اعتیاد در ایران با تاکید بر ادوار تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 20، شماره: 78
26 عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر طلاق در ایران با تاکید بر ادوار تجاری، آموزش و اشتغال زنان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 9، شماره: 4
27 عوامل موثر بر انتشار گازهای گلخانه ای در اقتصادهای منتخب کشورهای صنعتی و کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و توصیه های سیاستی برای ایران: رویکرد داده های پانل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 1
28 مقایسه آثار تکانه های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 17، شماره: 67
29 نقش ادوار اعتباری و تجاری اقتصاد کلان در محدودیت نقدینگی و عملکرد بنگاه های صنعتی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 10، شماره: 29
30 نقش سیاست های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 73
31 نقش عوامل قیمتی، درآمدی و کارایی در شدت انرژی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 2
32 نقش و اهمیت شوک های کلان و بخشی در ادوار تجاری رشته فعالیتهای مختلف صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 27
33 هدف گذاری تورم انعطاف پذیر در اقتصاد ایران با تاکید بر قیمت دارایی: رویکرد کنترل بهینه تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 4، شماره: 16
34 هدف گذاری تورم با تاکید بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کلان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 72
35 هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران: پیش شرطها و تبیین ابزارهای سیاستی حسغ درگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 37، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Exchange Rate Analysis with an Emphasis on the Pathology of the Iranian Macroeconomics (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
2 تحلیل تحولات ارزی با تاکید بر آسیب شناسی اقتصاد کلان ایران (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی