دکتر رضا سعادتی

دکتر رضا سعادتی هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر رضا سعادتی

Dr. Reza Saadati

هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.