مهندس امیدرضا مویدی

مهندس امیدرضا مویدی لیسانس مهندسی برق و مخابرات - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

مهندس امیدرضا مویدی

Omidreza Moayedi

لیسانس مهندسی برق و مخابرات - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.