دکتر اصغر میلان

دکتر اصغر میلان استادیار

دکتر اصغر میلان

Dr. Asghar Milan

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تناسب اراضی منطقه 22 شهر تهران جهت توسعه درون افزا با استفاده از سامانه های اطلاعات مکانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار
2 ارزیابی شاخص های گیاهی در تحلیل تغییرات جنگل گیلان با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست - OLI 8 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار
3 ارزیابی قابلیت های سنجش از دور در تعیین روند تغییرات شهر کربلا با استفاده از تصاویر لندست ۸ و سنتینل ۲ بر مبنای طبقه بندی بهینه پیکسل مبنا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
4 ارزیابی و مقایسه ی نرم افزار های پردازش تصاویر پهپاد(مطالعه ی موردی: منطقه ی دستگرد هرمزگان) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده
5 استخراج خط ساحلی با استفاده از فناوری های نوین سنجش از دور و پردازش تصاویر(مطالعه موردی بندر لاور) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
6 استخراج ساختمانها در محیطهای پر تراکم شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا به منظور پیاده سازی کاداستر سه بعدی (مطالعه موردی : محدوده شهر کرج) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
7 امکانسنجی بازسازی خودکار مدل اطلاعات ساختمان با استفاده از اسناد دوبعدی به منظور پیادهسازی کاداستر سه بعدی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
8 بازسازی مدل اطلاعات ساختمان با استفاده از نقشه های تفکیکی موجود به منظور پیاده سازی کاداستر سه بعدی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)
9 برآورد میزان فرونشست زمین بر اساس تکنیک تداخل سنجی راداری و با استفاده از تصاویر A۱Sentinel-(منطقه مورد مطالعه : دشت طلحه استان بوشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
10 بررسی مطالعات اخیر در زمینه ی تعیین موقعیت و مسیریابی در فضاهای داخلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
11 بررسی و ارزیابی تاثیر روشهای ادغام تصاویر در دقت نهایی طبقه بندی تصاویر سنجش از دور با قدرتتفکیک متوسط (مطالعه موردی : تصاویر ماهواره ۸ Landsat از منطقه بجنورد) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
12 بررسی و ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در مناطق شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیکبالامطالعه موردی: منطقه سبزوار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
13 بررسی و ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در یک دوره زمانی با استفاده از داده های سنجش از دو رمطالعه موردی: شهر تهران و اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
14 بررسی و ارزیابی روش های ادغام تصاویر سنجش از دوری با قدرت تفکیک بالا)مطالعه موردی:تصاویر ماهواره GeoEye-۱ از منطقه کرج( (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده
15 تعیین آسیب پذیری شبکه فاضلاب با قابلیتهای سنجش ازدور و سامانه های اطلاعات مکانی - مطالعه موردی منطقه کاشان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
16 تهیه مدل سه بعدی ساختمان به منظور ایجاد کاداستر سه بعدی و حل دعاوی حقوقی ارتفاعی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۱۴۰۲)
17 تهیه نقشه کاربری اراضی بر اساس طبقه بندی داده های اپتیکی و راداری در مناطق دارای نویز بالا با بهرهمندی از تئوری تلفیق (مطالعه موردی منطقه قائم شهر) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
18 روشی پیشنهادی به منظور تعیین میزان سهم مالکین از مصالح ساختمانی باهدف ارزش گذاری املا ک (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
19 کاربرد مدل اطلاعات ساختمان ( BIM) و استاندارد IFC جهت شناسایی اختلافات در ساختمانهای چندمالکیتی در بستر GIS (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
20 مدل سازی کاداستر سه بعدی با استفاده از نقشه های تفکیکی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۱۴۰۲)
21 مروری برتحقیقات و چالش های کاداستر سه بعدی در نمایش حقوق ارتفاقی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۱۴۰۲)
22 مقا یسه روشهای پیکسل مبنا و شی ء مبنا در بررسی تغ ییرات کاربر ی اراضی در مناطق پرتراکم شهری با استفاده از تصاو یر ماهوارهای باقدرت تفکیک بالا (مطالعه مورد ی:شهر کرج) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرآینده
23 مکان یابی ایستگاه های فشار شکن گاز با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی ، مطالعه موردی : استان قم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
24 نقش و جایگاه کاداستر سه بعدی در بررسی تغییرات کاربری اراضی در حریم رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه نجار کلا لواسان) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
25 نمایش کاداستر سه بعدی با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساخت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)