دکتر امین امینی

دکتر امین امینی استادیار دانشکده و پژوهشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر امین امینی

Dr. Amin Amini

استادیار دانشکده و پژوهشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی بازی های گروهی در پیشگیری از اضطراب مدرسه و بهبود خودپنداره کودکان دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 1
2 اثربخشی تمرینات ورزشی بر کاهش اضطراب جانبازان احساس خواه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 11، شماره: 44
3 اثربخشی مداخلات نوروسایکولوژیکی بر بهبود کارکردهای شناختی مرتبط با دقت و توجه تیراندازان نظامی با اثر تعدیل کنندگی قیود فردی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 22، شماره: 4
4 Effect of cognitive imagery and motor representation strategies on acquisition and retention of shooting skills: a RCT trial (دریافت مقاله) مجله رویکرد انسانی در مطالعات ورزشی دوره: 2، شماره: 2
5 Evaluation of Sustained Attention Performance and Reaction Time in Elite Marksmen (دریافت مقاله) مجله رویکرد انسانی در مطالعات ورزشی دوره: 2، شماره: 1
6 The relationship between resilience and cognitive emotion regulation with the performance of paintball players (دریافت مقاله) مجله رویکرد انسانی در مطالعات ورزشی دوره: 2، شماره: 4
7 بررسی رابطه بین ابعاد شخصیت، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و احساس گناه در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 2، شماره: 7
8 تاثیر تجسم هدایت شده بر استرس ادراک شده و اضطراب رقابتی دختران بسکتبالیست (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 6، شماره: 2
9 تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (tDCS) قشر پیش پیشانی جانبی خلفی (DLPFC) بر جستجوی بینایی و کارکردهای توجهی هوانوردان (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 25، شماره: 2
10 تاثیر تصویرسازی ذهنی و تجسم هدایت شده بر استرس ادراک شده، بهزیستی روانشناختی و کیفیت خواب بازنشستگان نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 23، شماره: 12
11 تاثیر تمرینات فرایندی عصبی، عضلانی و اسکلتی ریتمیک بر برخی عوامل فیزیولوژیکی و کیفیت خواب بازنشستگان نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 23، شماره: 1
12 تاثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر ویژگی های چشم ساکن تیراندازان نخبه نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 20، شماره: 3
13 تأثیر یک دوره محرومیت از خواب بر توجه انتخابی، تمرکز، تلاشمندی و نمره تیراندازی افراد نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 11، شماره: 43
14 شناسایی ابعاد انسانی موثر به توسعه آمادگی جسمانی نیروهای نظامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ورزشی و توان رزم دوره: 3، شماره: 5
15 طراحی دستگاه دومنظوره تردمیل و شبیه ساز راه رفتن ویژه جانبازان و معلولان (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 23، شماره: 9
16 مقایسه تاب آوری و اضطراب فراگیر در ورزشکاران زن و مرد در رشته های انفرادی و گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 11، شماره: 34
17 مقایسه کیفیت خواب بازنشستگان نیروهای نظامی فعال و غیرفعال و ارتباط آن با سلامت روان (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 22، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 کاربردهای نظامی نوروارگونومی و فناوری های مرتبط در بهینه سازی عملکرد انسانی (دریافت مقاله) همایش تخصصی رصد تهدیدات نوین نظامی در گام دوم انقلاب اسلامی