مجید شاه قلی

 مجید  شاه قلی

مجید شاه قلی

Majid Shahgholi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.