دکتر سید علی میربزرگی

دکتر سید علی میربزرگی دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

دکتر سید علی میربزرگی

Dr. Seyed Ali Mirbozorgi

دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Lattice Boltzmann simulation of water transfer in gas diffusion layers with porosity gradient of polymer electrolyte membrane fuel cells with parallel processing on GPU (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 7، شماره: 1
2 بررسی میزان افزایش عملکرد دو ریزپمپ الکترواسموتیک با اتصال سری به روش حجم محدود (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 12، شماره: 5
3 تحلیل سه بعدی جریان های نیرو محرک دیناموهیدرومغناطیسی با استفاده از گرادیان های فشار ثابت (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 2
4 تحلیل عددی پدیده ی اختلاط مغناطیسی در یک جریان الکترواسموتیک بین دو صفحه موازی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 32، شماره: 1
5 شبیه سازی عددی دینامیکی و ترمودینامیکی یک ریز پمپ ام اچ دی با تغییر مستقل طول های دو میدان الکتریکی و مغناطیسی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 3
6 مطالعه راندمان اختلاط یک ریزمخلوطگر الکترواسمتیکی با توزیع ناهمگن بارهای دیواره (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 25، شماره: 2
7 مطالعه ی سه بعدی اختلاط در ریزمخلوطگرهای با بار سطحی ناهمگن به کمک مدل هلمهولتز- اسمولوکوفسکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 24، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر عرض کرف روی شدت تمرکز و هدایت امواج آکوستیک در مبدل های آرایهای اولتراسوند فرکانس بالا (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس دینامیک شاره ها
2 بررسی اثرات مخزن روی جریان الکترواسموتیک مایع در ریزمجراهای تخت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
3 بررسی عددی اثرات مخزن روی ولتاژ القایی در جریان مایع فشار محرک درون ریز مجراها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
4 بررسی عددی انتقال حرارت همرفت طبیعی از یک استوانه بیضوی داغ با نسبت منظری متغیر به یک محفظه بسته مربعی سرد (دریافت مقاله) همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک
5 بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی یک میکروپمپ لزجتی با دو روتور دایروی مختلف القطر بر دبی خروجی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
6 بررسی عددی تاثیر مانع استوانه ای غیر دیواره ای با مقطع دایره بر جریان الکترواسمتیک درون یک ریز مجرای تخت (دریافت مقاله) همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک
7 بررسی عددی تغییر طول هم زمان میدان های الکترومغناطیس روی رفتار دینامیکی یک ریزپمپ دیناموهیدرومغناطیسی (ام اچ دی) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
8 بررسی عددی راندمان پمپاژ یک الکترولیت توسط ریزپمپ ام اچ دی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
9 بررسی عددی و تحلیلی ولتاژ القائی در جریان مایع فشار محرک درون ریزمجراها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 پیاده سازی پردازش موازی روی کارت گرافیک برای شبیه سازی جریان دوفازی در لایه نفوذی گاز کاتد پیل سوختی پلیمری با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
11 تحلیل انتقال حرارت مرکب هدایتی و تابشی در محیطهای نیمه شفاف با ضریب انکسار متغیر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
12 تحلیل جریان فشار - محرک درون یک ریزلوله توام با اثرات الکتروسینتیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
13 تحلیل عددی اثر شکل موانع در اختلاط غیرفعال درون یک ریزمجرا به روش مرز غوطه ور (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
14 تحلیل عددی انتقال حرارت از پروب فراصوت به جریان خون در کاتترهای تصویربرداری پزشکی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
15 تحلیل عددی جریان الکترواسموتیک در ریزمجرای تخت با دیواره های مواج (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
16 تحلیل عددی جریان الکترواسموتیکبین دو صفحه با بار سطحی موضعی به روشلتیس- بولتزمن (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
17 تحلیل عددی جریان خارجی روی دو استوانه ساکن به روش مرز غوطه ور (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
18 تحلیل عددی جریان داخلی حول یک استوانه متحرک به روش مرز غوطه ور (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
19 تحلیل عددی جریان در یک میکروپمپ لزجتی I شکل همراه با کانال کنارگذر به روش مرزغوطه ور – شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
20 تحلیل عددی عملکرد سری در دو ریزپمپ الکترواسموتیک (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
21 تحلیل عددی عملکرد قلب طبیعی و مصنوعی ابیو کور (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
22 تحلیل عددی عملکرد قلب طبیعی و مصنوعی ابیو کور (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
23 تحلیل عددی هندسه جریان در میکروپمپ های لزجتی L شکل ساده و جدید به کمک LB-IBM (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
24 راندمان اختلاط مغناطیسی در جریان الکترواسموتیک؛ بررسی عددی اثر موقعیت مکانی میدان مغناطیسی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
25 شبیه سازی CFD همرفت طبیعی آرام پیرامون یک استوانه دایروی داغ درون یک محفظه لوزوی سرد با روش حجم محدود (دریافت مقاله) همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک
26 شبیه سازی عددی انتقال حرارت همرفت طبیعی درفضای بین یک سیلندر استوانه ای داغ و یک محفظه بسته مربعی سرد (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 شبیه سازی عددی جریان در یک پمپ پلانجری فاقد دریچه، به روش مرزغوطه ور (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
28 شبیه سازی عددی رفتار یک ریزپمپ ام اچ دی با تغییر طول مستقل میدان های الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
29 شبیه سازی عددی ریزش گردابه ها در عبور یک استوانه از درون سیال ساکن به روش مرز غوطه ور (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
30 مدلسازی جریان الکترواسموتیک در ریزمجرای تخت به کمک نرم افزار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
31 مروری بر مطالعات انجام شده درباره اثر دیواره در جریان الکتروسمتیک درون میکرو/ نانوکانالها (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران