دکتر بهروز وحیدی

دکتر بهروز وحیدی  Faculty of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology

دکتر بهروز وحیدی

Dr. Behrooz Vahidi

Faculty of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه روش جدیدی مبتنی بر ماتریس ادمیتانس فرکانسی متقاطع به منظور تعیین سهم هارمونیکی مشترکین در اعوجاج هارمونیکی شبکه های به هم پیوسته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 17، شماره: 2
2 تحلیل بارداری استاتیکی روغن ترانسفورماتورها با استفاده از سیستم مدار بسته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 1
3 روشی جدید برای شناسایی و تعیین سهم هر یک از فیدرهای متصل به یک باس در آلودگی هارمونیکی ولتاژ باس در شبکه‌های شعاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Actual Model for Design of three-phase APF in Power System with EAF (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
2 Application of Imperialistic Competitive Algorithm to Fault Section Estimation Problem in Power Systems (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
3 آشکار سازی تخلیه جزئی با استفاده از سیگنالهای فراصوتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
4 آشکار سازی حالت جزیره ای منابع تولید پراکنده بادی تغذیه دوگانه DFIG با استفاده از تحلیل حوزه زمان–فرکانس درشبکه نامتعادل (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
5 آشکارسازی اشباع درترانسفورماتور جریان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی
6 آنالیزتاثیرمحدود کننده ی جریان خطای القایی برروی ناحیه ی اول حفاظتی رله ی دیستانس و تشخیص خطا بااستفاده ازروش مولفه Dc (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
7 اثر اتصالHVDC نیروگاه بادی فلات قاره بر روی پایداری سیستم قدرت (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
8 ارائه روشی ترکیبی مبتنی بر تبدیل زمان_زمان ماشین بردار تکیه گاه و الگوریتم PSO جهت مکان یابی خطا در خطوط هوایی متصل به کابل زمینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
9 ارائه روشی جدید جهت برنامه ریزی توسعه انتقال بر مبنای روش ویکور (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
10 ارائه روشی جدید جهت تحلیل خطا در خطوط انتقال جبران شده سری کنترل شده با تریستور با استفاده از تبدیل زمان_زمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
11 ارائه رویکردی نوین جهت بررسی تاثیر تولیدات پراکنده بر کاهش ناحیه آسیب پذیرناشی از فروافتادگی ولتاژ در شبکه ی توزیع حلقوی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
12 ارائه مدلی جدید برای شبیهسازی پدیده قوسالکتریکی درکلیدهای گاز فشرده هوایی وSF6 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
13 ارائه یک روش جدید به منظور کاهش زمان مرده بازبست در خطوط انتقال فشار قوی مجهز بهTCR (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
14 ارائه یک طرح جدید بازبست مجدد اتوماتیک تک فاز تطبیقی بریا خطوط انتقال فشار قوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
15 ارائه یک معیار جدید به منظور تشخیص Online خطا در مبدل های HVDC (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
16 ارایه رویکردی نوین جهت بررسی تاثیر تولیدات پراکنده بر کاهش ناحیه آسیب پذیر ناشی از فروافتادگی ولتاژ در شبکه ی توزیع حلقوی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
17 ارزیابی تاثیر خطوط HVDC بر کاهش هزینه تولید توان و تلفات شبکه به کمک مطالعات پخش بار بهینه AC-DC (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
18 ارزیابی تاثیر سناریوهای مختلف شارژ خودروهای الکتریکی هیبریدی بر روی شاخص های قابلیت اطمینان شبکه هوشمند با استفاده از روش شبیه ساز احتمالاتی مونت کارلو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
19 الگوریتم بهینه سازی ALO برای جایابی بهینه خازن با هدف کاهش تلفات و هزینه سالیانه سیستم های توزیع شعاعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
20 The optimized scheme of flare gas recovery system in gas refinery by applying a network of ejectors accompanied by the optimized package of gas sweetening (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
21 بررسی آماری اضافه ولتاژهای ناشی از برخورد صاعقه در پست های فشار قوی با استفاده از روش مونت کارلو (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
22 بررسی اثر اتصال مزارع بادی در نزدیکی واحدهای بخار بر نوسان های مود پیچشی سیستم توربین - ژنراتور (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
23 بررسی اثر اتصال مزارع بادی در نزدیکی واحدهای بخار برنوسانهای مود پیچشی سیستم توربین - ژنراتور (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
24 بررسی اثر حذف سیم زمین بر تعداد قطعیهای ناشی از صاعقه در خطوط 400 کیلوولت ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی برق
25 بررسی اثرمکان و عدم قطعیت توان منابع تولید پراکنده بادی برشاخص های قابلیت اطمینان درشبکه توزیع (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
26 بررسی القاء ولتاژ بر روی خطوط سیستم توزیع بر اثر برخورد صاعقه به مجاورت خط و تاثیر سیم زمین و برقگیر بر روی دامنه ولتاز القایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
27 بررسی پدیده قوس برای سه مدل مقره واقعی تحت شرایط آلوده و یخ زده (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
28 بررسی توزیع امواج گذرای ناشی از صاعقه در بوبین ترانسفورماتورها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی برق
29 بررسی رابطه بین سهم هارمونیکی در باسبارPCCومکان نصب فیلتر هارمونیکی در شبکه توزیع (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
30 بررسی عملکرد خطوط انتقال هوایی در مقابل صاعقه با در نظر گرفتن اثر کرونا (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
31 برنامه ریزی کوتاه مدت انرژی ریزشبکه شهری با هدف کاهش هزینهو آلایندگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای سیرد
32 بهینه سازی سیستم حفاظت موشک و سکوی پرتاب ماهواره در برابر برخورد صاعقه با استفاده از روش بارهای فرضی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
33 بهینه کردن تلفات در سیستم های توزیع با استفاده از خازن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
34 تاثیر راحتی و رفتار مشترکین برق بر ارایهی قیمتهای پویای بهینه در برنامههای پاسخگویی درخواست با هدف کاهش هزینهها و بهبود قابلیت اطمینان سیستم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
35 تاثیر مقاومت وصل در محدود کردن VFTOمربوط به سیم پیچ های ترانسفورماتورهای IPC (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
36 تحلیل اثرات بیولوژیکی میدانهای الکترومغناطیسی فرکانسپایین تولید شده توسط خطوط انتقال بروی بدن انسان (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
37 تحلیل اثرات میدان الکترومغناطیسی فرکانس بسیار پایین خطوط برق فشار قوی بروی بدن در فضای آزاد و پستهای فشار قوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق
38 تحلیل بارداری استاتیکی روغن ترانسفورماتورها (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
39 تحلیل توزیع موج ضربه و محاسبه میدان الکتریکی در ترانسفورماتور خشک رزینی به روش اجزا محدود (FEM) (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
40 تعیین محل مناسب استقرار تولیدات پراکنده جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
41 تعیین منحنیهای ایزوکرونیک ایران و کاربرد آن در عملکرد خطوط انتقال نیرو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی برق
42 تغییر ساختار در شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم مورچگان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
43 روش پیشنهادی در بهبود اندازه گیر توان راکتیو TCR با هدف ایجاد کیفیت توان در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
44 روشی نوین برای محاسبه قطعی های خطوط ناشی از برخورد مستقیم صاعقه به سیم فاز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق
45 روشی نوین جهت تشخیص خطای امپدانس بالا به کمک تبدیل موجک و شبکه عصبی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
46 روشی نوین مبتنی بر PSO جهت حل پخ شبار بهینه در شبکه های قدرت (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
47 شناسایی و دستهبندی اغتشاشات کیفیت توان با استفاده ازمدل مخفی مارکوف و تبدیل موجک (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
48 طبقه بندی خطا درشبکه های توزیع با ضریب نفوذبالای منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
49 طراحی بهینه شبکه زمین پستهای فشارقویAC (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
50 طراحی نرمافزار شبیهساز و محاسبهگر میزان مصرف انرژی در ساختمانهای اداری و مسکونی با هدف ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار
51 کاهش هزینه مشترکین و اوج بار شبکه با لحاظ کردن رفتار مشترکین در اجرای برنامه های پاسخ گویی درخواست (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
52 محاسبه نرخ خطای حفاظت از صاعقه خطوط انتقالHVDC با استفاده از روش شاخه پیش رونده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
53 مدل سازی برقگیر با استفاده از مدل هامرشتاین (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
54 مدیریت بهره برداری روزانه ی شبکه های توزیع بصورت چندهدفه با روش تعامل فازی با درنظرگرفتن حضورپیلهای سوختی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
55 مطالعه بروی تاثیر محدودکنند هی جریان خطا نیم ههادی بروی شبکه توزیع در حضور تولید پراکنده (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
56 مقایسهی مدل پیشرفتهی مدل الکتریکی هندسی و روش مدل شاخه ی پیشرونده برای محاسبه قطعی های ناشی از برخورد صاعقه به خطوط انتقال (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
57 مکان‌یابی تخلیه جزیی در سیم‌پیچ موتورهای فشار قوی به کمک مدل‌های مشروح (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق