دکتر حسن بیات

دکتر حسن بیات استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر حسن بیات

Dr. Hasan Bayat

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش های خشکی و شوری بر کیفیت گل، تغییرات بیوشیمیایی و غلظت یون ها در گل نرگس شهلا (Narcissus tazzeta cv. ‘Shahla’) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 1
2 ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) در واکنش به سولفات آهن و بیوپتاس تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 15، شماره: 57
3 بررسی تاثیر کودهای اسید فولویک و اسید آمینه بر ترکیبات فنلی ، فلاونوئیدی، فعالیت آنتی اکسیدانی و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه دارویی (.Coriandrum sativum L) (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 7، شماره: 1
4 تاثیر تنش های خشکی و شوری بر جوانه زنی بذر، رشد و محتوای پرولین گیاهچه شاهی (Lepidium sativum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 7، شماره: 23
5 تاثیر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر، رشد و محتوای پرولین گیاهچه مینا چمنی (Bellis perennis L. Bellissima Mixture ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 2
6 تاثیر دگرآسیبی عصاره نرگس (Narcissus tazetta L.) برخصوصیات جوانه زنی، رشدی و فیزیولوژیک اگروپیرون (Agropyron repens) و یولاف وحشی (Avena fatua) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 4
7 تاثیر سطوح مختلف فلزهای سنگین بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه لولیوم پرنه (Lolium perenne L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 7، شماره: 22
8 تاثیر کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر برخی خصوصیات رویشی، زینتی و عملکرد بنه در گونه وحشی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 4
9 تاثیر گلیسرول و سالیسیلیک اسید بر تحمل به تنش یخ زدگی گل اطلسی ایرانی (.Petunia hybrida L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 3
10 تاثیر نیتروژن و حذف محلول غذایی یک هفته قبل از برداشت برتجمع نیترات و خصوصیات رشدی اسفناج (Spinacia oleraceae L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 2
11 تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر رشد، گلدهی و برخی از ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه نرگس (Narsicuss tazetta L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 33، شماره: 3
12 تأثیر زمان غوطه‌وری سوخ در غلظت‌های مختلف کود کامل NPK بر صفات کمی و کیفی گل مریم (Polianthes tuberosa L. cv. Double) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 9، شماره: 1
13 تأثیر کاربرد کودهای اسید فولویک و اسید آمینه بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی، رشدی و عملکرد گشنیز (Coriandrum sativum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
14 عملیات کربلای 4 پیچیده ترین عملیات دفاع مقدس و علل شکست آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر دوره: 0، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر محلول پاشی عصاره جلبک دریایی و اسید آمینه بر خصوصیات زایشی گل بومادران(Achillea millefolium L.) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثرات آللوپاتیک گیاه نرگس شیراز (.Narcissus tazetta L) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه آهار (Zinnia elegans) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
3 بررسی پارامترهای رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تاثیر تیمارهای سلنیوم و نانو سلنیوم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 بررسی پاسخ های رشدی گیاهچه و جوانه زنی بذر فستوکا (Festuca rubra L.) به تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 بررسی تأثیر شوری بر جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه 8 رقم ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
6 بررسی جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه شلغم (.Brassica rapa L) تحت تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی گیاه نرگس شیراز (Narcissus .tazetta L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
7 بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های تربچه در برابر فلزات سنگین کبالت و کادمیوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
8 بررسی مراحل فنولوژیکی گل نرگس Narcissus tazetta در شرایط آب و هوایی بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
9 بررسی ویژگی های دارویی و وضعیت پراکنش برخی گیاهان بومی در استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
10 تاثیر اتانول و اسانسس گیاهان دارویی در افزایش عمرگلجایی گلهای شاخه بریده میخک رقم (Dianthus caryophyllus cv. yellow candy) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
11 تاثیر اسپری برگی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیارcucumis sativusتحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
12 تاثیر اندازه سوخ بر خصوصیات مورفولوژیکی گل نرگس Narcissus tazetta L. (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
13 تاثیر باکتری های سودوموناس فلورسنت بر خصوصیات رشدی و زایشی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
14 تاثیر تاریخ کشت بر عملکرد گوجه فرنگی در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 تاثیر تنش شوری بر ویژگی های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه سبزی شاهی (Lepidium sativum L.) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
16 تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و اسید فولویک بر ویژگی های زایشی گل بومادران (Achillea millefolium L.) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 تاثیر سیلیسیوم بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیولوژیکی اطلسی ایرانی (Petunia hybrida) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
18 تاثیر سیلیسیوم و سلنیوم بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه نرگس (Narcissus tazetta L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
19 تاثیر سیلیسیوم و نانو سیلیسیوم بر خصوصیات رشدی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 تاثیر قطر قلمه و تیمارهای مختلف ایندول بوتریتیک اسید ( IBA ) بر شاخص های رشدی قلمه های صنوبر گونه Populus deltoides (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
21 تاثیر کاربرد بذری سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار cucumis sativusتحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
22 تاثیر نانوذرات نقره بر عمرگلجایی گل شاخه بریده نرگس (.Narcissus tazetta L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)