مهندس امیررضا بیگدلی

مهندس امیررضا بیگدلی دانشجوی دکتری

مهندس امیررضا بیگدلی

َAmirreza Bigdeli

دانشجوی دکتری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از آنالیز مولفه های اصلی مقاوم در آشکارسازی ناهنجاریهای ژئوشیمیایی در ورقه یکصد هزار معلمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
2 استفاده از روش های خوشه بندی K-means و K-medoids برای بررسی رفتار عناصر مس و طلا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
3 به کارگیری روش های نوین خوشه بندی جهت آشکارسازی آنومالی های ژئوشیمیایی در ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ معلمان (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
4 پردازش داده های سنجنده ی OLI با هدف به نقشه درآوردن آلتراسیون های هیدروترمالی در ورقه ی زمین شناسی معلمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
5 جدایش ناهنجاری های ژئوشیمیایی به روش های فرکتالی عیار تعداد و عیار -مساحت و کاربرد تحلیل مؤلفه های اصلی در شناسایی مناطق امیدبخش در ورقه ۱: ۱۰۰۰۰۰ معلمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
6 مدلسازی پتانسیل معدنی در ناحیه ترود-چاه شیرین با به کارگیری روش میانگین هندسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
7 مدلسازی پتانسیل معدنی در ناحیه ترود-چاه شیرین با به کارگیری روش میانگین هندسی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران