دکتر علی مدرس

دکتر علی مدرس استاد جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری و سردبیر مجله (ISI) Cities دانشگاه کالیفرنیا امریکا

دکتر علی مدرس

Dr. Ali Modares

استاد جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری و سردبیر مجله (ISI) Cities دانشگاه کالیفرنیا امریکا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.