دکتر محمدجواد ثقفی

دکتر محمدجواد ثقفی پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)

دکتر محمدجواد ثقفی

Dr. Mohammad Javad Saghafi

پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر شاخص هندسی خیابان (H/W) برعملکرد حرارتی مسکن (نمونه مورد مطالعه: آپارتمانهای مسکونی همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 42
2 ارزیابی و تحلیل، مولفه های استقرار کالبدی موثر بر عملکرد حرارتی مجتمع های مسکونی؛ مطالعه موردی: همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 34
3 برنامه های توسعه ملی ایران و بازتاب مولفه های آن در صنعتی سازی ساختمان (۱۳۶۸-۱۳۹۶) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 11، شماره: 40
4 علت کاوی چالشهای معماری صنعتی در ایران با تطبیق و تحلیل تجارب کشورهای هدف (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 29، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های ناشی ازاجرای نامناسب در ساختمان های خسارت دیده زلزله بررسی موردی: منطقه قائنات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 الگوریتم کنترل سایه بان های متحرک با رویکرد تنظیم میزان تابش عبوری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
3 Investigating the performance of trickle ventilation on residential building's energy efficiency (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
4 بادگیرخورشیدی: ترکیب یک بادگیر نوین و گلخانهء خورشیدی بمنظور بهبود تهویه طبیعی و سرمایش تبخیری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
5 بررسی انواع مواد تغییر فازدهنده و استفاده از آن در عملکرد های مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
6 بررسی تأثیر فرم پلان و نسبت مساحت پنجره جنوبی به مساحت کف در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های سنتی شهر یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
7 بررسی تأثیر فضای خورشیدی در کاهش بار گرمایشی فضاهای زمستان نشین خانه های سنتی شهر یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
8 بررسی راهبردهای کاهش حجم دورریزهای ساختمانی به منظور حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ساختمان آینده
9 بررسی نقش بادگیرهای سنتی در سرمایش فضاهای اقلیم گرم و خشک ایران و ارائهراهکارهایی برای افزایش کارایی آن ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
10 بررسی نقش حیاط مرکزی در تهویه خانه های سنتی شهر یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
11 بررسی و مکاشفه شاخصه های طراحی در مجموعه آکادمی علوم گیاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی
12 تاملی در اصول حاکم بر تفکر معماری خانه اصیل ایرانی و ریشه یابی انسجام مفاهیم در شکل گیری آن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 جستاری در الزامات کالبدی محیط مسکونی در جهت بهبود کیفیت زندگی سالمندان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 دیوار ترومب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
15 راهکارهای کاهش نیاز انرژی ساختمان : سیستم های غیرفعال خورشیدی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
16 ضوابط و معیارهای طراحی اکوپارک در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
17 طراحی اقلیمی بناها در معماری سنتی ایران : اقلیم گرم و خشک (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
18 کاربرد مبانی مشترک مدل های بالندگی مدیریت پروژه در شرکت های ساختمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
19 معماری پایدار و ساختمان های صفر انرژی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران