پروفسور محمدرضا آقاابراهیمی

پروفسور محمدرضا آقاابراهیمی استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

پروفسور محمدرضا آقاابراهیمی

Prof. Mohammadreza Agha ebrahimi

استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A NEURO-FUZZY TECHNIQUE FOR DISCRIMINATION BETWEEN INTERNAL FAULTS AND MAGNETIZING INRUSH CURRENTS IN TRANSFORMERS (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 2، شماره: 2
2 برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در ریزشبکه بر پایه مسافرت روزانه خودروها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 4
3 برنامه ریزی محدوده پارکینگ خودروهای الکتریکی و شارژ و دشارژ آن به منظور بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 2
4 پیش بینی کوتاه مدت قیمت در بازار برق با درنظر گرفتن تاثیر تولید واحدهای بادی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 5، شماره: 1
5 تحلیل انرژی، اگزرژی و بهینه سازی یک سیستم تولید همزمان بر پایه پیل سوختی اکسید جامد صفحه ای جهت کاربرد مسکونی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 4
6 طراحی، بهینه سازی و شبیه سازی یک نوع جدید از ژنراتورهای شار متقاطع روتور دیسکی مغناطیس دائم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 4
7 مکان یابی پارکینگ خودروهای الکتریکی با در نظر گرفتن اطلاعات GIS و وسعت مناطق شهری (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اقتصادی استفاده از سیستم فتوولتائیک جهت برقرسانی به مناطق روستایی و دور دست (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
2 ارزیابی اقتصادی سیستم های فتوولتاییک در بازار رقابتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
3 ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مستقل باد/فتوولتائیک/دیزل/ذخیره ساز در حضور خودروهای الکتریکی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
4 استفاده از ریزدانه‌های اکسیدروی در پوشش عایقی برقگیر به منظور یکنواخت کردن توزیع میدان (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
5 اصلاح مشخصه بار شبکه توزیع با برنامه ریزی هوشمند خودروهای الکتریکی (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
6 بررسی اثرات متقابل دینامیکی سرعتباد بر توربین بادی و شبیه سازی اجزای آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
7 بررسی وضعیت سیستم های هیبریدی مبدل توان الکتریکی با محوریت ساختار بادی خورشیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
8 برنامه ریزی بهینه تولید برای واحدهای حرارتی با در نظر گرفتن محدودیت های عملی نیروگاه ها مبتنی بر روش بهبود یافته ABC و نظریه آشوب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
9 برنامه ریزی بهینه تولید نیروگاه های حرارتی در حضور نیروگاه هایبادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
10 برنامه ریزی واحدهای حرارتی-بادی مبتنی بر الگوریتم سرد شدن تدریجی فلزات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
11 برنامه‌ریزی مشارکت واحدهای نیروگاهی در حضور خودروهای الکتریکی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
12 به مدار آوردن نیروگاه ها با در نظر گرفتن قید زیست محیطی مبتنی بر الگوریتم چندهدفه جهش قورباغه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
13 به مدار آوردن نیروگاه های حرارتی در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
14 پیش بینی تابش سالانه خورشید توسط شبکه عصبی مصنوعی و بکارگیری آن در نرم افزار HOMER جهت تغذیه بار محلی با استفاده از منبع تولید پراکنده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق
15 پیش بینی کرتاه مدت قیمت در بازار برق با درنظرگرفتن تاثیر ترلید واحدهای بادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
16 جایابی و مقداردهی ادوات فکتس در سیستم قدرت مشتمل بر واحدهای تولید بادی با هدف کاهش هزینه ها و آلودگی، بهبود پروفیل و پایداری ولتاژ و افزایش ظرفیت بارپذیری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
17 کاربرد GISدر امکان سنجی احداث نیروگاه های بادی - مطالعه موردی: خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
18 مدیریت اقتصادی-زیست محیطی منابع تولید پراکنده در ریزشبکه ها مبتنی بر روش COA و معیار پارتو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
19 مدیریت انرژی بهینه بلادرنگ یک سیستم ترکیبی بادی-میکروتوربین مستقل ازشبکه با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
20 مکان یابی پارکینگ خودروهای الکتریکی با درنظرگرفتن اطلاعات GIS و وسعت مناطق شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
21 مکان یابی منابع تولید پراکنده درشبکه های هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
22 مکان‌یابی احتمالاتی پارکینگ خودروهای الکتریکی با در نظر گرفتن استراتژی‌های مختلف بهره‌برداری (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق