دکتر ابراهیم حاجیانی

دکتر ابراهیم حاجیانی دانشیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر ابراهیم حاجیانی

Dr. Ebrahim Hajiani

دانشیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی اجرای اهداف سند ملی آمایش سرزمین (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 15، شماره: 1
2 آینده پژوهی روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس در افق 1404 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 8، شماره: 29
3 آینده پژوهی هویت ملی در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ دوره: 2، شماره: 2
4 آینده پژوهی هویت ملی در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ دوره: 2، شماره: 2
5 آینده مواجهه ایران و آمریکا در دولت بایدن (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 7، شماره: 24
6 ارزیابی اثر فرایندهای مدیریت دانش در فعالیت های دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 23، شماره: 1
7 امنیت هویت: مبانی و چارچوب مفهومی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 16، شماره: 4
8 بررسی تاثیر فضای مجازی بر همدلی اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 6، شماره: 1
9 بررسی تاثیر متقابل پیشران های پارک های علم و فناوری ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 49
10 بررسی تطبیقی هویت قومی در ایران و لبنان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 2
11 بررسی چالش های هویت ملی دربرنامه ی درسی دوره دوم متوسطه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 1، شماره: 2
12 بررسی رابطه هویت ملی و قومی با تاکید بر احساس محرومیت و جامعهپذیری قومی: مطالعه موردی دانشجویان آذری، کرد و عرب (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 6
13 تبیین عوامل و پیشران های کلیدی آینده یمن تا سال۱۴۰۶ (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 2، شماره: 4
14 تحلیل ابعاد ماموریت هیدرولیکی در هیدروپلیتیک ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 1
15 تحلیل اثربخشی فعالیت های فرهنگی (مطالعه موردی: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 6، شماره: 3
16 تحلیل رفتار بازیگران خارجی در بحران سوریه؛ همگرایی ها و واگرایی ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 13، شماره: 41
17 تحلیل سیاست‌‌‌های اقتصاد سینما در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 10، شماره: 19
18 تحلیل شبکه ای جرایم سازمان یافته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 11، شماره: 3
19 تحلیل محتوای مقایسه ای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه هفتمدوره متوسطه اول 1393 و کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی پایهاول راهنمایی تحصیلی سابق 1390 از منظر هویت ملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 2
20 تحلیل مقایسه ای انقلاب های مخملی با توجه به شش جمهوری شوروی سابق (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 4، شماره: 7
21 تدوین چارچوبی برای هویت شهری مطلوب: مورد مطالعه شهر جدید پرند (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 34، شماره: 1
22 تصویرپردازی قابلیت ها و کارکردهای آینده رباتیک در افق ۱۴۱۴ (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی انقلاب اسلامی دوره: 4، شماره: 1
23 تعیین پیشران های اصلی دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایران در سطوح منطقه ای و بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 1، شماره: 1
24 رابطه ی علم و دین: نسبت علم دینی با علوم اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
25 راهبرد رفتار مبتنی بر الگوی شناخت و سنجش هوش فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 31
26 راهبردهای ایران در رویارویی با راهبرد مداخله جویانه قومی عربستان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 26، شماره: 101
27 راهبردهای مقابله با جنگ رسانه ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 2، شماره: 5
28 روش شناسی طراحی و تدوین الگوی مطلوب در پژوهش های راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 25، شماره: 1
29 رویکرد «صلح آبی»، از ایده تا واقعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 4
30 رهیافتی به پیامدهای سیاست گذاری علم و فناوری در ایران بر اساس تحلیل اسناد بالادستی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 37
31 سناریوهای محتمل توافق هسته ای ایران پس از انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا؛ روش سناریونویسی لمپ (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 5، شماره: 17
32 سنجش میزان اعتماد اجتماعی شهروندان به مدیریت شهری تهران با استفاده از روش تاپسیس فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 5
33 شناسایی پیشرانهای موثر بر آینده کتاب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 11، شماره: 2
34 شناسایی و تبیین عوامل و پیشرانهای موثر بر روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس درافق ده ساله با بهره گیری از روش میک مک (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 1، شماره: 2
35 طراحی مدل ترکیبی آینده نگاری منابع انسانی بخش دولتی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 44
36 طراحی مدل سنجش هویت مدرن و اعتباریابی در جامعه ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 4، شماره: 9
37 طراحی نظام دیدبانی آموزش عالی با رویکرد کارآفرینانه (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 4
38 عارضه یابی مدیریت استعداد در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی :یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 53
39 مطالعات آینده و نقش آن در بررسی های استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 15، شماره: 3
40 معیارهای ارزیابی روش‎شناختی تکنیک‎های مطالعات آینده (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 20، شماره: 2
41 نسبت زبان ملی و زبان محلی در سیاست های فرهنگی (مطالعه رویکرد سه نهاد آموزش و پرورش، فرهنگ وارشاد اسلامی وصدا وسیما در شهر ایلام ) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 4، شماره: 2
42 نسبت هویت قومی و ملی در جامعه چند قومیتی ایران: بررسی و مقایسه سه رهیافت نظری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 22، شماره: 1
43 نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 9، شماره: 3
44 نیازهای بهداشتی قالیبافان و کارگاه های قالی بافی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 8
45 واکاوی عوامل موثر بر مصرف گرایی لوازم آرایشی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ دوره: 1، شماره: 4
46 هویت اجتماعی و برساخت مناقشات در بهره برداری از منابع آب مشترک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اینترنت شبکه های اجتماعی و تاثیرآن برهویت جمعی سنتی ایرانیان (دریافت مقاله) همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی
2 رویکرد ماتریسی در برنامه ریزی فرهنگی (دریافت مقاله) همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران
3 شبیه سازی و پیش بینی رویدادهای آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آینده پژوهی
4 شوراها و نسبت آن با مدیریت یکپارچه شهری درایران (دریافت مقاله) همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز
5 فراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون تاثیر فضای مجازی بر اخلاق اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
6 کابرد نظریه بازی ها در پیش بینی آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آینده پژوهی
7 مقدمه ای بر مفاهیم و ابزارهای روش تحلیل جایگزین در آینده پژوهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آینده پژوهی
8 موانع سیاسی تغییر وضعیت شهرداری به نهاد اجتماعی (دریافت مقاله) جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه ۲ شهر تهران