دکتر صادق سلیمی

دکتر صادق سلیمی دانشیار واحد تهران مرکزی

دکتر صادق سلیمی

Dr. Sadegh Salimi

دانشیار واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری در پرتو کنفرانس بازنگری 2010 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 16، شماره: 43
2 The Concept of Genocide and Crime against Humanities in the Chambers of Cambodjia Court (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 12، شماره: 4
3 The Concept of Genocide and Crime against Humanities in the Chambers of Cambodjia Court (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 12، شماره: 4
4 تاثیر مقرره گذاری بر تحدید اختیارات نیروی انتظامی در صدور مجوز سازمان های غیردولتی مبارزه با فساد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 13، شماره: 49
5 تضمین حقوق طرفین قرارداد پیش فروش واحدهای ساختمانی در حقوق ایران و امارت دبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 22
6 تعیین قلمرو تعهد دولت میزبان به حمایت از سرمایه گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 23، شماره: 74
7 جبران خسارت ناشی از ارتکاب جنایات بین المللی در دیوان بین المللی کیفری برای بزه دیده در پرتو آراء صادره (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 3، شماره: 36
8 جنایت سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 20، شماره: 28
9 چالش های دیوان بین المللی کیفری در رابطه با اصل منع بی کیفری؛ مطالعه موردی داعش (دریافت مقاله) فصلنامه سازمان های بین المللی دوره: 3، شماره: 6
10 حفظ منافع اساسی کشور میزبان در دعاوی سرمایه‌گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 27، شماره: 17
11 حقوق نرم در پرتو الزامات سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست کاربردی دوره: 4، شماره: 1
12 روش تعیین خط مرز در رودخانه های مرزی با تاکید بر تاسیسات احداثی در رودخانه مرزی ارس (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 10، شماره: 3
13 عوامل تشدید مجازات در آرای دیوان بین المللی کیفری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 16، شماره: 18
14 محدودیتهای دیوان بین المللی کیفری در اعمال صلاحیت نسبت به مرتکبین جنایت تجاوز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 22، شماره: 69
15 نقدی بر موضع حقوق کیفری ایران در رابطه با دفاع مشروع (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 1، شماره: 1
16 نهاد تعویق صدور حکم کیفری در فقه اسلامی، حقوق ایران و ایالات متحده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 چالشهای مقابله با جرائم علیه امنیت سایبری در هوانوردی بینالمللی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی