کوروش بامداد

 کوروش  بامداد

کوروش بامداد

Korosh Bamdad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.