دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور

دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور استاد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور

Dr. abolghasem esmael poor motlagh

استاد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آراء تاریخ یعقوبی در باب مانی و مانویت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 5، شماره: 2
2 بررسی تطبیقی بوران دخت و آتنا، الهگان جنگ آوری در داراب نامه و اودیسه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 16، شماره: 59
3 بررسی علت تحولات نخستین انسان از یمه تا کیومرث، در اسطوره های زردشتی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 12، شماره: 42
4 بررسی و تحلیل آئین قربانی کردن در فرهنگ عامه شهرستان ایوان از نظر نظریه پردازان فرهنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 21، شماره: 52
5 پیمان گیتی و جام گیتی نما: تحلیل نمادشناختی جام جم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 12، شماره: 2
6 تحلیل آیین قربانی انسان در هند، ایران و بین النهرین براساس نظریه های قربانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 14، شماره: 42
7 تحلیل تطبیقی سهراب در شاهنامه و ببهروواهن در مهابهارات (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 16، شماره: 1
8 تحلیل منظومه مانلی نیمایوشیج بر پایه نقد کهن الگویی یونگ (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 18، شماره: 68
9 تحلیل نمادهای شعر پایداری در اشعار احمد شاملو بر پایه نقد اسطوره شناختی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 11، شماره: 20
10 تحوّل صنعت قلب نحوی در متون ایرانی باستان و میانۀ غربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 10، شماره: 2
11 رستاخیز مانوی در کفالایای قبطی۱ و تطبیق آن با متون پارسی میانه و پارتی تورفانی،۲ بر اساس تاریخ ادبیات مانوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 8، شماره: 2
12 کالبدشناسی رستم در جهان پیشاشاهنامه ای (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 17، شماره: 64
13 کیش گنوسی و عرفان مانوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 2
14 نقش خدایان ایلامی در شکل گیری تثلیث ایزدی هرمزد- میترا- آناهیتا (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازتاب اسطورههای آفرینش درشعر معاصر وپایداری با تاکید بر اشعار مهدی اخوان ثالث و قیصر امین پور (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 نقش خدایان ایلامی در شکل گیری تثلیث ایزدی هرمزد- میترا- آناهیتا (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
3 همدلی و جهانی شدگی در شعر معاصر جهان؛با تکیه بر پاوند، الیوت و پاز (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی ادبیات: زبان همدلی