دکتر مجید اسحاقی گرجی

دکتر مجید اسحاقی گرجی استاد ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان

دکتر مجید اسحاقی گرجی

Dr. Madjid Eshaghi Gordji

استاد ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A new behavioral model of rational choice in social dilemma game (دریافت مقاله) مجله شناخت عصبی تکاملی دوره: 0، شماره: 1
2 اثرات تعاملی سیاست مالی و پولی و کنش های خانوار بر نرخ ارز (رهیافت TVP-FAVAR) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 56، شماره: 3
3 Evaluating the Factors Affecting on Credit Ratings of Accepted Corporates in Tehran Securities Exchange by Using Factor Analysis and AHP (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 6، شماره: 1
4 Fixed Point Theory in $varepsilon$-connected Orthogonal Metric Space (دریافت مقاله) مجله تحریریه ی آنالیز ریاضی سهند دوره: 16، شماره: 1
5 On approximate orthogonally ring homomorphisms and orthogonally ring derivations in Banach algebras with the new type fixed point (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 10، شماره: 2
6 Which Currency Will Evolve? (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 7، شماره: 4
7 مدلسازی توزیع بودجه در ایران با استفاده از نظریه بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 APPROXIMATE AMENABILITY AND WEAKLY APPROXIMATE AMENABILITY OF THE SECOND DUALS OF BANACH ALGEBRAS (دریافت مقاله) شانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن
2 SOLUTION OF THE POMPEIU DERIVATION FUNCTIONAL INEQUALITY OF OTHER TYPE (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران
3 SOLUTION OF THE POMPEIU DERIVATION FUNCTIONAL INEQUALITY OF OTHER TYPE (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران
4 مقایسه بالانس شبکه های عملکردی مغز در طیف اختلال اوتیسم و تحول نرمال و آن (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی