دکتر علی اکبر عرب مازار

دکتر علی اکبر عرب مازار استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علی اکبر عرب مازار

Dr. Ali Akbar Arabmazar

استاد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزش گذاری مشروط (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
2 اقتصاد سیاسی رشد و تاثیر برخی از عوامل بنیادی بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 30
3 انصاف (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
4 بررسی اثر تبدیل ساختاری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 21، شماره: 82
5 بررسی تاثیر گزارشگری مالیاتی بر شفافیت گزارشگری مالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 9
6 بهشت مالیاتی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
7 تحلیل اثر بهینه سازی تخصیص واگن ها بر کاهش هزینه حمل ونقل در شبکه متروی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 3
8 تحلیل اثر تسهیلات بانکی و نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 40
9 تحلیل اثرات کلان مالیات بهینه بر بازدهی سرمایه مسکن در چارچوب الگوی بهینه‌یابی پویا: مطالعه موردی اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
10 تحلیل پویای اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 45، شماره: 2
11 تحلیل تاثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها و شاخص سلامت در ایران: الگوی معادلات همزمان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 8، شماره: 29
12 تلاش مالیاتی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
13 جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در تحول نظام مالیاتی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
14 خزش بین طبقات مالیاتی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
15 کالای عمومی، قیمت گذاری (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
16 مالیات (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
17 مالیات خنثی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
18 مالیات غیرمستقیم (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
19 مشوق های مالیاتی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
20 مکان یابی بهینه جایگاه های سوخت گیری (مطالعه موردی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 3، شماره: 10
21 مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای OECD و عوامل اقتصادی موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 8، شماره: 30
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الزامات قوانین و مقررات مالیاتی در توسعه تجارت الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تجارت الکترونیک
2 بررسی چالش های حسابداری در بکارگیری مالیات بر ارزش افزوده چند نرخی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
3 تأمین مالی خرید تجهیزات پیمانکاران صنعت نفت از طریق انتشار صکوک اجاره - مطالعه موردی دکل های حفاری دریایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
4 تقاضای سفرهای درون شهری تهران و ترافیک نوع وسیله نقلیه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران