دکتر محمدتقی عاملی

دکتر محمدتقی عاملی استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدتقی عاملی

Dr. Mohammad Taghi Ameli

استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 کنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکه توزیع به صورت محلی و کنترل از راه دور در حضور ژنراتورهای القایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 16، شماره: 52
2 مشارکت واحدها با در نظر گرفتن احتمالی ذخیره چرخان و بار قطع پذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مخابرات جنوب دوره: 7، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Analytical Approach to Optimal PMU Placement in Power Systems Considering Measurement Failures and Other Issues (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
2 ارائه روشی برای جبرانسازی عدم قطعیت تبادلات توان شبکه قدرت با ریزشبکه ای حاوی تولیدات بادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
3 ارائه روشی جدید برای برنامه ریزی توسعه تولید جهت تعیین نوع، ظرفیت و محل واحدهای تولیدی به صورت همزمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
4 ارائه روشی جهت برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در بازارهای رقابتی برق مبتنی بر ارزش احتمالاتی قابلیت اطمینان به کمک الگوریتم جستجوی ملودی (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
5 ارائه ساختاری جدید جهت بهرهبرداری از سیستم قدرت با در نظرگرفتن معیار دینامیکی پایداری گذرا با استفاده از الگوریتم NSGAII و روش معادل تکماشینه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
6 ارزیابی کیفت ولتاژ در حالت های مختلف بهره برداری در نیروگاه های بادی با حضور تجهییزات STATCOM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
7 استفاده از کنترل کننده TIDF-II برای کنترل فرکانس در یک سیستم چند ریزشبکه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
8 استفاده بهینه از انرژی های تجدید پذیر و V2G در شبکه هوشمند جهت کاهش هزینه سوخت واحدهای حرارتی و آلودگی ناشی از آن به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
9 بررسی الکترومغناطیسی باس داکت ژنراتور با استفاده از نرم افزار FEMLAB (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
10 بررسی چالش های موجود درکنترل شبکه برق ایران و ارائه راهکار دیسپاچینگ متمرکز (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
11 بررسی روشهای بالانس بار با هدف کاهش تلفات بدون افزایش تجهیزات در شبکه فشار ضعیف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
12 بررسی روند تاثیر واحد های اندازه گیر فازوری در بهبود تخمین حالت سیستم های قدرت (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
13 برنامه ریزی بهینه یک ریزشبکه در حالت جدا از شبکه با استفاده ازبرنامه ریزی خطی آمیخته با اعداد باینری (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
14 بکارگیری الگوریتم ژنتیک در حل مسئله در مدار قرارگرفتن واحدها مقید به قیود قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند
15 بهبود پایداری سیستم های قدرت با استفاده از خطوط انتقال VSC-HVDC به هنگام وقوع خطا (دریافت مقاله) هشتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
16 بهبود کنترل اولیه فرکانس شبکه برق ایران با وجود کمبود منابع آب (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
17 بهره برداری بهینه از منابع تولید پراکنده و سیستم های ذخیره سازی در ریزشبکه های جزیره ای فشار متوسط (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
18 بیشینه سازی سود مشارکت یک مزرعه ی بادی با هدف تنظیم خروجی کوتاه مدت آن در کنترل فرکانس شبکه قدرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
19 پخش بار اقتصادی دینامیکی چندهدفه با در نظر گرفتن انتشار آلاینده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق کامپیوتر و مکانیک ایران
20 پخش بار اقتصادی و پخش آلودگی با در نظر گرفتن محدودیت های عملی سیستم های قدرت (با استفاده از روش لاگرانژ) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
21 پیاده‌سازی سراسری RTDGPS برای کنترل هوشمند ناوگان حمل و نقل در شبکه‌های هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92
22 تاثیرمحدودسازهای جریان خطا بررفتاروتنظیم رله های دیستانس خطوط انتقال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
23 تخمین حالت دو سطحی شبکه های قدرت مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
24 تخمین حالت سیستم‌های قدرت در شرایط مختلف استفاده از واحد‌های اندازه‌گیر فازوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
25 تسویه بازار انرژی با در نظر گرفتن عدم قطعیت نیروگاه بادی و بررسی نفوذ واحد های بادی در شبکه از دید بازار برق (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
26 جایابی بهینه خازن فشار ضعیف در شبکه هوشمند فشار متوسط با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق کامپیوتر و مکانیک ایران
27 جایابی بهینه دینامیکی واحدهای تولید هم زمان گازسوز (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
28 جایابی بهینه واحدهای انداز هگیری فازوری برای مشاهده پذیری شبکه (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
29 جایابی بهینه واحد‌های اندازه‌گیر‌ فازوری با استفاده از الگوریتم PSO بهبود‌یافته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
30 حفاظت ضد جزیره‌ای منابع تولید پراکنده در حالت چند اینورتری (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
31 حل مسئله SCUC در حضور همزمان خودروهای برقی قابل اتصال به شبکه و مزرعه بادی (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92
32 حل مسئله پخش بار اقتصادی در سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
33 حل مسئله چند هدفه به مدار آوردن واحدهای نیروگاهی در یک شبکه قدرت به صورت محیطی اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
34 روشی نوین برای بهبود کنترل اولیه فرکانس در واحدهای سیکل ترکیبی (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
35 ساختار بهره برداری وکنترل شبکه برق ایران، چالش ها و چش مانداز آینده (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
36 شبیهسازی رفتار قیمتدهی تولیدکنندگان در بازار برق با استفاده از تئوری نش (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
37 طراحی بهینه یک واحد تولیدی فتوولتائیک با ظرفیت 100 کیلووات متصل به شبکه توزیع با استفاده از نرم افزار PVSyst (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
38 طراحی کنترل کننده مقاوم فازی با بکارگیری الگوریتم چند هدفه BFOA-PSO به منظور کنترل فرکانس یک سیستم قدرت سه ناحیه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
39 طرح مدیریت انرژی روز بعد تصادفی برای نانو شبکه هوشمند با در نظرگرفتن پاسخ بار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس منطقه ای سیرد
40 کدهای شبکه برق ایران ،نیازهاوساختارپیشنهادی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
41 کنترل بهینه توان راکتیو واحدهای تولید پراکنده برای تنظیم ولتاژ سیستم های توزیع ولتاژ متوسط با استفاده از روش تحلیل حساسیت و الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
42 کنترل فرکانس بوسیله تولیدات پراکنده و تاثیر آن بر پروفیل ولتاژ با در نظر گرفتن قید تلفات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
43 کنترل فرکانس مدرن در شبکههای به هم پیوستهو ارائه روشی مناسب برای شبکه برق ایران (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
44 مدیریت شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی مبتنی بر قابلیت اطمینان شبکه های توزیع هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
45 مشارکت نیروگاه های مجازی در بازار برق با در نظرگرفتن عدم قطعیت در ارتباط بین نیروگاه مجازی و شبکه بالادستی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
46 مطالعه توربین های بادی با ژنراتور های القایی از دو سو تغذیه متصل به شبکه در معرض افت ولتاژ و خطا در باس انتقال (دریافت مقاله) هشتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
47 معرفی شاخص هایی جدید برای قابلیت اطمینان امنیت فرکانس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
48 مقایسه عملکرد الگوریتم های گرگ خاکستری و ازدحام ذرات در کنترل بار- فرکانس سیستم قدرت به هم پیوسته با حضور عدم قطعیت منابع (خورشیدی و بادی) و بار (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
49 نقش نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه در کنترل فرکانس شبکه ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی