دکتر محمد اصولیان

دکتر محمد اصولیان

دکتر محمد اصولیان

Dr. Mohamad Osouliyan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون‌های رفتار حباب انفجاری چندگانه در بورس اوراق بهادار و مسکن ایران (1393-1370) (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 4
2 اظهار نظر حسابرس و مدیریت سود با تاکید بر ابهام در تداوم فعالیت (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 21، شماره: 3
3 امکان کسب بازدهی غیرعادی با توجه به رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه‎های غیرمنتظره تعدیل سود Possibility of Earning Abnormal Return Based on Post Earnings Announcements Drift (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 13، شماره: 51
4 انتخاب ویژگی های مناسب برای مدل پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای تکنیک کاهش ابعاد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 24، شماره: 4
5 بررسی تاثیر توانایی شناختی و اعتماد به شهود بر استراتژی های معاملاتی و عملکرد سرمایه گذاران حرفه ای بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 28
6 بررسی تاثیر جریان وجوه نقد بر شکاف میان نسبت اهرم واقعی و بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 23، شماره: 3
7 بررسی تاثیر مومنتوم بر بازار بورس تهران: فرضیه ریسک در برابر فرضیه فرو واکنشی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 49
8 بررسی توانایی معیار آنتروپی باقی مانده تجمعی در پیش بینی بحران بوسیله داده های شبیه ساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 10، شماره: 31
9 بررسی چگونگی ارتباط مدیریت جریان وجوه نقد با ساختار سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 3
10 بررسی مدل تعدیل شده قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با عامل نقدشوندگی در بازارهای صعودی و نزولی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 21، شماره: 2
11 بررسی مقایسه ای اثربخشی تامین مالی از نظام بانکی و بازار بورس بر عملکرد بنگاه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 29، شماره: 24
12 پیش بینی اهرم مالی شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران به‎کمک مدل های شبیه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 19، شماره: 1
13 پیش بینی بحران در بورس اوراق بهادار تهران با معیارهای آنتروپی و بررسی بحران های شناسایی شده مانند کووید-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 26، شماره: 2
14 پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان بر مبنای تکنیک کاهش ابعاد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 10، شماره: 3
15 پیش بینی های مدیریتی، ریسک ویژه شرکت و محیط اطلاعاتی (شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 10، شماره: 1
16 تاثیر احساسات سرمایه گذار بر روند شکل گیری حباب در بازار سهام (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 11، شماره: 35
17 تاثیر ارزش برند بر سودآوری شرکت (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 14
18 تبیین و توسعه مفهومی نظریه بازاریابی کارآفرینانه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 38
19 تحلیل شاخص کل با رهیافت آنتروپی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 24
20 تغییرات سود و واکنش سرمایه گذاران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 2
21 تفکر شهودی، سوگیری های رفتاری و عملکرد سرمایه گذاران حرفه ای بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 23، شماره: 1
22 رابطه اقلام تعهدی، جریان‎های نقدی و سودآوری عملیاتی با بازدهی سهام؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 24، شماره: 4
23 رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار صکوک منفعت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 9، شماره: 1
24 سوگیری‌های رفتاری، حجم غیرنرمال معاملات و بازده غیرعادی سهام (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 7، شماره: 4
25 فعالیت معاملاتی سرمایه گذاران: جنبه رفتاری و نتایج تجربی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 11
26 مدلسازی پویای غیرخطی عوامل موثر بر بازار سهام: رویکرد رگرسیون کوانتیل آستانه با اثرات ناهمسانی واریانس بیزی (BQTR-GARCH) (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 45
27 مقایسه مدل های مبتنی بر بازار با مدل اوهلسون در ارزشگذاری حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 19
28 نقش رفتار جمعی سرمایه گذاران حقوقی در رانش قیمت سهام پس از اطلاعیه های تعدیل سود برای دوره های کوتاه مدت (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 12، شماره: 40
29 وجه نقد مازاد، ارزش شرکت و ریسک نقدشوندگی سهام در شرکت های دارای فرصت رشد یا محدودیت مالی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 28، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی بازار مالی و طبقه بندی روش های پیش بینی آن (دریافت مقاله) سومین همایش مالی ایران: محور اصلی آینده پژوهی صنعت مالی
2 مالی رفتاری و مدل سازی مبتنی برعامل دربازارهای مالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
3 ماهیت و نقش سرمایه گذاری مخاطره پذیر در اقتصاد (راهکارهای کاربردی برای ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر