دکتر کیان سهیل

دکتر کیان سهیل

دکتر کیان سهیل

Dr. kiyan Soheil

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازنمایی روابط انسان ها و حیوانات در رمان های دیکنز: رویکردی انسان گرایانه ی لیبرال (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 15، شماره: 21
2 تحول تازه درفرم تک گویی نمایشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 1، شماره: 1
3 جایگاه زن در نظامی و چاسر: شیرین و کریسید (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 6، شماره: 2
4 جراگری و واژگون سازی هویت برساخته: بازنمود هویت و عاملیت زنانه در ”دوران گذشته“ (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 7، شماره: 1
5 چشم طوفان: پوچی هویتی و شناختی سوژه پساانسانی در داستان های علمی-تخیلی سایبرپانک (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 16، شماره: 22
6 خاطره و آگاهی در گذر از درد تحلیل موردی شخصیت لوژین در رمان دفاع (دفاع لوژین) نوشته ولادیمیر نابوکوف (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 20، شماره: 30
7 خوانش دریدایی نهاد ازدواج در نمایشنامه های خوش ساخت فرانسوی و نمایشنامه های جورج برنارد شا (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 6، شماره: 2
8 دیالکتیک هویت فردی و هویت جمعی در رمان دلبند نوشته ی تونی موریسون (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 5، شماره: 1
9 وابستگی متقابل قدرت و استعاره: رویکردی فوکویی- دریدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 3، شماره: 1
10 وارونه گویی چاسر در افسانه زنان نیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 5، شماره: 2