جلال سخنور

 جلال سخنور

جلال سخنور

Jalal Sokhanvar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.