دکتر اسداله گنجعلی

دکتر اسداله گنجعلی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام- دانشیار

دکتر اسداله گنجعلی

Dr. asadollah ganjali

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام- دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.