دکتر علی ارشادی

دکتر علی ارشادی استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران

دکتر علی ارشادی

Dr. Ali Ershadi

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز جریان در کوره قوس الکتریکی با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری 3D جهت بررسی روشهای کاهش تولید و انتشار Nox (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 1، شماره: 3
2 احتراق بدون شعله و تاثیر آن بر تولید آلاینده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 4، شماره: 2
3 استفاده از جت چند ردیفه جهت توزیع جریان خنک در روش خنک کاری جت ضربه‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 6، شماره: 3
4 بررسی تجربی و تحلیل انرژی و اگزرژی اثر استفاده از متمرکز کننده خورشیدی بر عملکرد یک دستگاه آب شیرین کن خورشیدی قابلمه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 8، شماره: 4
5 پیش بینی محدوده عدد پرانتل آشفته در احتراق متان-هوا با استفاده از مدل های مرتبه دوم شار اسکالر آشفته (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 12، شماره: 2
6 تاثیر عدد پرانتل آشفته بر مدلسازی شار حرارتی آشفته در جریان انتقال حرارت جت شیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 5، شماره: 4
7 تاثیر عدد پرانتل بر جریان و انتقال حرارت در جت برخوردی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 5، شماره: 3
8 تحلیل آزمایشگاهی انرژی و اگزرژی جریان اجباری آب شور در دستگاه آب شیرین کن خورشیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 5، شماره: 1
9 ررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع آب شور بر عملکرد دستگاه آب شیرین کن خورشیدی با جریان اجباری و بدون جریان اجباری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 5، شماره: 1
10 کاهش تولید آلاینده اکسید نیتروژن در محفظه احتراق هواچرخشی با استفاده از هوادهی در مجرای سوخت (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 6، شماره: 1
11 کاهش تولید اکسیدهای نیتروژن و دوده در محفظه احتراق آشفته غیر پیش مخلوط متان/هوا با استفاده از تزریق آب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز اگزرژی توربوکمپرسور ایستگاه تقویت فشار در دورهای مختلف مطالعه موردی: ایستگاه تقویت فشار واحد بهره برداری نفت سفید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
2 آنالیز اگزرژی توربوکمپرسور در دماهای محیط مختلف مطالعه موردی: ایستگاه تقویت فشار واحد بهره برداری نفت سفید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
3 بررسی تاثیر تغییر قطر ورودی هوا بر پارامترهای احتراق در سیستم های احتراقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
4 بررسی عددی تاثیر تغییر قطر و زاویه خروجی جتها بر انتقال حرارت جت برخوردی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
5 بررسی همزمان اثر دمای ورودی به توربین و دمای محیط بر عملکرد توربوکمپرسور از دیدگاه اگزرژی مطالعه موردی: ایستگاه تقویت فشار واحد بهرهبرداری نفت سفید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
6 تاثیر دمای هوای ورودی بر کار مصرفی و بازدهی سیکل توربین گازی سکوی نفتی سلمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
7 تاثیر دمای هوای ورودی بر کار مصرفی و هوای خروجی از کمپرسور هوا جهت افزایش راندمان توربین گازی سکوی نفتی سلمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
8 مدلسازی ترمودینامیکی و دینامیکی موتور دیزلی تک سیلندر چهار زمانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
9 نحوه ی عملکرد سیکل توربو کمپرسورهای MARS90 و توربین های گازی MARS90 در شرایط مختلف در سکوی نفتی سلمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک