دکتر ویدا ورهرامی

دکتر ویدا ورهرامی عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر ویدا ورهرامی

Dr. vida varahrami

عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ارتباط بین انتشارCO۲ ، ارزش افزوده و مصرف انرژی در بخش های منتخب نیروگاهی و پالایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 2
2 اثرات نامتقارن شوک قیمت حامل های انرژی بر توابع تقاضای نیروی کار و سرمایه کارگاه های صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 3، شماره: 1
3 برآورد تابع تقاضای برق در بخش صنعت استان های بزرگ صنعتی با استفاده از پنل پویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 2، شماره: 3
4 تابع تقاضای برق خانگی شهرستان های منتخب استان تهران در زمان پیک و غیرپیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 2، شماره: 4
5 «رابطه شاخص توسعه انسانی و نوآوری در ایران و کشورهای رقیب سند چشم انداز» (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
6 اثر شاخص فعالیت واقعی اقتصادی جهانی بر شاخص سهام ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 17، شماره: 3
7 اثرات رفاهی شوک های قیمت بنزین و نفت گاز: رویکرد داده های پانل پویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 4، شماره: 2
8 اثرگذاری بی ثباتی قیمت حامل های انرژی بر ارزش افزوده و نرخ تورم بخش حمل و نقل زمینی(ریلی و جاده ای) (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 26، شماره: 97
9 الگوهای اتورگرسیو واریانس ناهمسانی شرطی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
10 انجمن اقتصادی آمریکا (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
11 Determining and estimating the effective factors on the export of urea petrochemical product to export destinations (UAE, Turkey, China and India) using auto-regression with distributive lag model (ARDL) (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 5، شماره: 4
12 Survey Impact of Petroleum Products Taxation on Economic Growth of Oil Provinces of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی اقتصاد و سیاست دوره: 1، شماره: 2
13 بازار عوامل تولید (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
14 برآورد تقاضای گاز و بررسی قدرت بازاری پنج کشور عضو مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز طبیعی (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1401، شماره: 199
15 برآوردی از نقش عوامل موثر بر کسری بودجه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 21، شماره: 3
16 بررسی آثار سیاست پولی بر عرضه و تقاضای انرژی و متغیرهای کلان اقتصاد ایران با استفاده از روش روابط به ظاهر نامرتبط (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 21، شماره: 4
17 بررسی آثار محیط زیستی انتشار آلاینده ها بر رشد اقتصادی با تاکید بر شاخص توسعه انسانی کشورهای منتخب نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 6، شماره: 72
18 بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی بر رشد اقتصادی کشور در فاصله سال های ۸۷-۱۳۵۹ (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 13، شماره: 3
19 بررسی اثر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر وضعیت صادرات گاز طبیعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 99
20 بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر کسری بودجه ی دولت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 3
21 بررسی اثرات نوسانات قیمت نفت بر ضریب جینی ایران با استفاده از روش VECM (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 3، شماره: 4
22 بررسی تاثیر متغیرهای خرد و کلان پولی بر شاخص قیمت سهام دوازده گروه شرکتی فعالتر در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش داده های تابلویی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 8، شماره: 27
23 بررسی تاثیر همزمان نرخ سپرده و تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 6، شماره: 20
24 بررسی تقاضای القایی پزشک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 2، شماره: 1
25 بررسی رابطه میان توسعه مالی و مصرف انرژی در کشورهای منتخب عضو اپک با استفاده از مدل پنل پویا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 24، شماره: 13
26 بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و مصرف انرژی در کشورهای منتخب نفتی با استفاده از مدل پنل پویا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 24، شماره: 14
27 بررسی عکس العمل توابع تقاضای نیروی کار و سرمایه صنایع منتخب ISIC دورقمی به تغییرات شاخص قیمت حامل های انرژی (استان های منتخب) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 3، شماره: 1
28 بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی با تاکید بر رانت نفتی و کیفیت نهادی (کشورهای منتخب صادرکننده نفت) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 16، شماره: 0
29 بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان در بازار کار: مطالعه موردی کشور سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 13، شماره: 1
30 بررسی میزان تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر عایدات زکات در استان های منتخب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 16، شماره: 32
31 بررسی نقش قیمت مسکن در هدف گذاری تورم با استفاده از روش برنامه ریزی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 4
32 تاثیر بهبود تولیدات کشاورزی بر فقر در بخش روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 1، شماره: 2
33 تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد صادراتی شرکت های پتروشیمی ایران (مطالعه موردی: صادرات پلی اتیلن) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 9، شماره: 2
34 تاثیر دوره همکاری مدیرعامل و مدیرحسابرسی داخلی بر پیچیدگی گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 10، شماره: 3
35 تاثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران طی سال های 1380-1390 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 13، شماره: 25
36 تاثیر سیاست های مالی بر کنترل آلودگی آب ناشی از صنایع شیمیایی و نفتی در منتخبی از کشورهای عضو اپک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 2
37 تجزیه قیمت نفت خام و تاثیر آن بر بازده شاخص قیمت سهام منتخب با روش VECM Decomposition Crude Oil Price and its Impact on the Efficiency of Selected Stock Price Index with VECM (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 15، شماره: 55
38 تحلیلی بر صادرات گاز ایران به ترکیه (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 16، شماره: 90
39 تحولات فصلی و پیش بینی سالانه صادرات غیرنفتی: رهیافت رگرسیونی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 8، شماره: 29
40 تخمین بیزین تابع قیمت هدانیک آپارتمان های مسکونی در منطقه شمال شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 20، شماره: 62
41 تخمین تابع تقاضای ترکیبی گاز طبیعی در استان های تهران و اصفهان (با رویکرد تجزیه قیمت و پانل پویا) (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 2، شماره: 2
42 تعیین عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر مخارج برق خانوارهای روستایی ایران با استفاده از نقشه های خود سازمان ده دسته ای (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 9، شماره: 4
43 تعیین میزان استخراج بهینه از مخازن نفتی و گازی در پروژه های بالادستی (با رویکرد منطق فازی) (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1397، شماره: 153
44 تعیین و تخمین عوامل موثر بر عرضه صادرات محصول پتروشیمیایی متانول به مقاصد صادراتی (امارات، ترکیه، چین و هند) با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری با وقفه توزیعی (ARDL) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 10، شماره: 36
45 توسعه مالی و کارایی پروژه های انرژی (مورد مطالعه کشورهای OECD) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 9، شماره: 31
46 ذخایر (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
47 ذخایر غیرمتعارف نفت خام (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
48 زیان از دست رفته (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
49 سطوح و روندهای طول دوره کاری و عوامل مؤثر بر آن در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 14، شماره: 27
50 سود (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
51 سیاست حداقل دستمزد (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
52 شناسایی عوامل موثر بر روند تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط با استفاده از مدل لاجیت با رویکرد پنل (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
53 صنایع نوزاد (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
54 عوامل موثر بر ارایه ادعاهای کلاهبردارانه در بیمه بدنه خودرو در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 25، شماره: 3
55 کارایی انرژی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
56 کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران در مواجهه با ورود نفت شیل آمریکا به بازار جهانی (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 11، شماره: 2
57 مدل رگرسیون کلاسیک (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 1، شماره: 1
58 مدل سازی عوامل موثر بر رفتار قیمت نفت ایران در بازار شمال غرب اروپا (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1399، شماره: 184
59 مدل نظری قرارداد بیع متقابل انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 18، شماره: 3
60 مروری بر کاربردها، فرصت ها و چالش های فناوری کلان داده در صنایع نفت و گاز (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1399، شماره: 181
61 منحنی امکانات مطلوبیت (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
62 منحنی قرارداد (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
63 نرخ تخلیه (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
64 نرخ جایگزینی ذخیره (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
65 نظریه صف (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
66 واکاوی اثر تسهیلات پرداختی بانک ها بر کاهش انتشارCO۲ در میان کشورهای خاورمیانه و منطقه منا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخش تحقیق و توسعه دانشگاه برتعامل با بخش صنعتی از طریق تحلیل مدل مارپیچ 3 گانه (دریافت مقاله) چهارمین همایش تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد بهبود کسب و کار
2 اثر تغییر ترکیب جنسیت در بازار کار بر رشد اقتصادی مطالعه موردی کشور سوریه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
3 ارزیابی آثار گردشگری بر رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی درایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
4 استفاده ازروش رمزی برای محاسبه قیمت بهینه گازطبیعی دربخش خانگی کشورواستان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران
5 بررسی آثار اقتصادی اصلاح نظام بانکی بر قاچاق کالا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
6 بررسی تاثیر تبلیغات بر ارزش ویژه برند بانک سامان (مورد: شعب شمال شهر تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت
7 بررسی عوامل ریسک موثر بر سودآوری شرکت های پتروشیمی منتخب (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه
8 پست کینزین ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
9 تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش کشاورزی استان همدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
10 تاثیر کارآفرینی بر گنجایش صادرات (مطالعه موردی کارگاههای بافندگی فرش) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
11 تخمین تابع تقاضای نقدینگی و کشش درآمدی کوتاهمدت و بلندمدت در ایران، رویکرد ARDL (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
12 رابطه بلندمدت و کوتاهمدت میان مخارج درمانی دولت و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
13 عوامل موثر بر سودآوری شرکتهای منتخب خودرو و ساخت قطعات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
14 غلبه بر تحریم با کاهش آسیب های موجود در اقتصاد کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
15 قیمت گذاری گاز طبیعی با استفاده از روش رمزی در بخش های صنعت و کشاورزی (مطالعه موردی: کشور و استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران