دکتر محمد علی محمودی

دکتر محمد علی محمودی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر محمد علی محمودی

Dr. Mohammad Ali Mahmoodi

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از شخصیت درختی تا شخصیت ریزومی تبیین تفاوت‌های شخصیت‌های داستان‌های کلاسیک، مدرن و پسامدرن (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 9، شماره: 2
2 بازتاب عناصر اقلیمی در داستان های ابراهیم یونسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 73، شماره: 241
3 بررسی نوستالژی ناشی از تبعید در رمان داستان یک شهر از احمد محمود (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 34
4 تاثیر «نظریه آشوب» در تقویت سویه های پسامدرن داستان «همنوایی شبانه ارکستر چوب ها» (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 9، شماره: 3
5 حیات تاریخی ایزدبانوی آناهیتا در شیرین و شکر نظامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 65، شماره: 226
6 زمینه های مشترک گرایش به ریالیسم جادویی در جنوب ایران وآمریکای جنوبی علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 14
7 ساختار روایت خسرو و شیرین نظامی )برپایه نظریه معناشناسانه گریماس( (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 13، شماره: 24
8 کهن الگوی عشق در نما یشنا مه سلطان ما ر بهرام بیضا یی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 16، شماره: 30
9 گفتمان پسااستعماری مشترک در ادبیات داستانی معاصر هند و ایران ( مطالعه ی مجموعه داستان مترجم دردها ، رمان شوهر دلخواه و رمان سووشون ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 31
10 مقایسه ساختاری عاشقانه های زرین قبانامه و شاهنامه (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 19، شماره: 36
11 نقد اسطوره شناختی نمایشنامه دلی بای و آهو اثر عباس معروفی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادبیات دفاع مقدس، مکتب یا سبک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
2 اسطوره کی خسرو تلفیقی از حماسه و عرفان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
3 بررسی طرح رمان شازده احتجاب از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
4 تحلیل تعارضات اخلاقی در داستان رستم و اسفندیار (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
5 تحلیل روان شناختی عنصر مادینه در شخصیت آیدین، رمان سمفونی مردگان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
6 جامعه شناسی در شعر عارف قزوینی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
7 جامعه شناسی مارکسیستی رمان کلیدر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
8 زمان در رمان سمفونی مردگان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
9 سورریالیسمی غریب در قصهی الغربهالغربیه سهروردی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
10 نقد و بررسی داستان (بند) دولتآبادی (بر پایهی شاخصه های مکتب ریالیسم) (دریافت مقاله) همایش ادبیات فارسی معاصر
11 نگاهی معناشناسانه به داستانهای عطار از منظر نردبان معنایی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات