دکتر آزیتا رجبی

دکتر آزیتا رجبی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر آزیتا رجبی

Dr. azita rajabi

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی ساختارهای نهادی اثرگذار در تحقق مدیریت یکپارچه شهری پایتخت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 2
2 احساس امنیت زنان در شهرهای توریستی با تاکید بر طراحی شهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 6، شماره: 13
3 ارائه الگو برای مدیریت راهبردی تاب آوری شبکه حمل و نقل درون شهری در منطقه یک شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 77
4 ارائه الگوی بهینه ی حمل و نقل شهری تهران با تاکید بر انرژهای پاک بومی سازی شده (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 2
5 ارائه الگوی نقش اجتماعات محلی در توسعه پایدار اجتماعی شهرها (مطالعه موردی منطقه ۸ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 72
6 ارزیابی تغییرات کالبدی بازار مسجد جامع شهر تهران طی دهه ۹۰ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 14، شماره: 51
7 ارزیابی عملکرد پیاده راه و نقش پذیری آن در جهت جنبش پیاده گستری و آسایش حرکت پیاده در برنامه ریزی شهری (نمونه موردی منطقه ۲ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 8، شماره: 4
8 ارزیابی نقش استفاده از مدل کنترلی طبقه بندی کالبدی شهر و میزان بهره وری عنصر کالبدی در کاهش تعارضات جمعی و فرهنگی کاربران شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 4
9 الگوی تحقق پذیری شاخص های بومی شهر بیوفیلیک مطالعه موردی: مناطق 9 و 10 کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 1
10 اهمیت ژئوپلیتیکی جزایرایران درخلیج فارس مطالعه موردی: جزیره فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 91
11 Spatial modelling of thermal islands according to the effect of environmental factors (Tehran city) (دریافت مقاله) فصلنامه ی سنجش از دور راداری و نوری دوره: 6، شماره: 1
12 بازنگری در قوانین و مقررات شهری و تأثیر آن در تحقق مدیریت یکپارچه شهری تهران با تأکید بر یک مدل راهبردی پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 4
13 بررسی اثرات حضور گردشگران مذهبی بر توسعه سکونتگاه های روستایی از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: روستای نوده انقلاب شهرستان خوشاب) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 7
14 بررسی امکان تحقق الگوی بهینه گسترش کالبدی- فضایی شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 7، شماره: 4
15 بررسی بعد مدیریتی تاب آوری شبکه حمل و نقل درون شهری با رویکرد توسعه پایدار زیست محیطی در منطقه یک شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی شهری دوره: 2، شماره: 3
16 بررسی پدافند غیرعامل در منطقه 4شهرداری، شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 1
17 بررسی راهکارهای ساماندهی اراضی خرد شده کشاورزی آذربایجان شرقی، شهرستان اهر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 3
18 بررسی عوامل موثر بر امنیت زنان در بافت فرسوده محله طرشت (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 3
19 تاثیر ایجاد پیاده راه ها بر امنیت ذهنی و حرکتی شهروندان ارائه یک مدل کاربردی در برنامه ریزی شهری.(نمونه موردی محلات درکه، ستارخان و همیلا درتهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 2
20 تبیین الزامات اجرایی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شهر اندیشه با تکنیک swot (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 4
21 تبیین الگوی برنامه ریزی راهبردی گردشگری بیوفیلیک مطالعه موردی: کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 8، شماره: 2
22 تبیین الگوی مناسب کاربردی جهت ارزیابی عملکرد و ارتقاء کارایی شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهرهای جدید هشتگرد، اندیشه، پردیس، پرند) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 2، شماره: 7
23 تبیین الگوی موزه محله در جهت حفظ و ارتقاء بافت های با ارزش تاریخی مطالعه موردی منطقه ۱۲ تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 1
24 تبیین رویکرد تاثیرات اجتماعی نوسازی بافت فرسوده در محله اتابک تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 4
25 تحلیل ادراک ذینفعان از گردشگری شهرهای ساحلی به منظور توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهر بابلسر (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 9، شماره: 2
26 تحلیل تاثیر مهاجرین افغانی در فضای کالبدی شهر مرزی زاهدان (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 11، شماره: 1
27 تحلیل توزیع فضائی کاربری مسکونی از طریق بررسی تراکم های شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهر (مطالعه موردی : شهر میاندوآب) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 3
28 تحلیل راهبردی مدیریت سکونتگاه های غیر رسمی، مطالعه موردی: شهر پاکدشت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 70
29 تحلیل شاخص پایداری در بین کشورهای آسیایی (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 4
30 تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری بافت‌های باارزش تاریخی مطالعه موردی: منطقه 12 تهران (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 3
31 تحلیل عوامل موثر در دستیابی به اصول پدافند غیرعامل در طرح های بازآفرینی با استفاده از تئوری زمینه ای (مطالعه موردی: شهر قرچک) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 3، شماره: 1
32 تحلیل میزان تاثیر زیرساخت های شهری بر کارایی شهرهای جدید( نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد و پردیس ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 1
33 تحلیلی بر سیاست گذاری رویکرد پرماکالچر در فرایند برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 1، شماره: 4
34 تحلیلی بر نقش مشارکت در توسعه پایدار اجتماعی محلات ، مطالعه موردی: محلات منطقه ۸ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 72
35 تدوین راهبردهای توسعه گردشگری کلان شهرتهران بر پایه هویت رقابت پذیری منطقه ای با استفاده از روش متاسوات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 12، شماره: 23
36 تدوین مدل مفهومی مبتنی بر طبقات اجتماعی اثرگذار بر طراحی کالبدی شهر (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 1
37 تعیین ظرفیت تحمل جاذبه‌های دو محور گردشگری شهر کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 4
38 راهبردهای توسعه گردشگری مذهبی - تاریخی شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 2، شماره: 7
39 راهکارهای توانمندسازی محیطی در نیل به توسعه شهری(با تاکید بر توانمندسازی تعاونی طیور) (دریافت مقاله) نشریه علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان دوره: 1، شماره: 1
40 شرکت های مردم نهاد شهری، راهکاری برای مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 4
41 عناصر موثر بر تحول ساختار فضایی و کالبدی شهر اسدآباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 5
42 عوامل موثر بر آسیب پذیری فضای شهر با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: شهر رباط کریم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 68
43 کاربرد مدل "تحلیل شکاف" در بررسی نقاط قوت و ضعف مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در محلات شهری در راستای برنامه‌ریزی سیستمی در فضاهای شهری (نمونه موردی محلات کیانپارس و لشکرآباد اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 3
44 کاربرد نظریه CPTED در کاهش جرایم شهری (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 10، شماره: 38
45 مدل توانمندسازی زنان در توسعه محلات شهری (مطالعه موردی: محله طرشت کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 1
46 مشارکت در تاب آوری اجتماعی محلات شهری (مطالعه موردی: محله اوین شهر تهران ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 1
47 نقش پروژه های محرک توسعه در بهبود کیفیت فضاهای شهری (منطقه ۱۲ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 14، شماره: 52
48 واکاوی جایگاه اصول پدافند غیرعامل در طرح های بازآفرینی شهری فضا های پیراکلانشهری مورد: شهر قرچک (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analysis of physical expansion and sprawl growth factors of Sari city using Shannon and Heldern entropy models (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
2 آثار سوء تراکم فروشی چالشی بر حفظ محیط زیست شهری (مورد مطالعه: شهریار) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
3 آسیب شناسی مهاجرت های روزانه از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ (مطالعه موردی شهرستان ملارد) (دریافت مقاله) اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو
4 احکام ساختمان و شهرسازی بر اساس اصول و راهبردهای اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
5 ارزیابی اثرات زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب بر شهر قم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
6 ارزیابی بافتهای مختلف شهری با رویکرد نوشهرگرایی نمونه موردی شهر همدان (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
7 ارزیابی پایداری زیست محیطی شهر ساری با تاکید بر توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
8 ارزیابی پیامدهای طرح بازارچه مرزی آستارا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
9 ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان قائمشهر در راستای اولیت سنجی پهنه های مستعد توسعه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
10 ارزیابی توسعه شاپینگ مال ها درکلاس جهانی توسط الگوی تلفیقی استکهلم جاذبه باتاکید بربافت شهری مطالعه موردی:کشورهای درحال توسعه ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
11 ارزیابی سنجش کیفیت زندگی با تاکید بر توسعه شهر زیست پذیر نمونه موردی : شهر بابلسر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
12 ارزیابی عوامل موثر بر شهر سالم با تاکید بر شاخصهای اجتماعی بهداشتی مطالعه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
13 ارزیابی میزان انطباق پذیری محدوده پیرامون ایستگاه های مترو با معیارهای TOD، با تاکید بر پایداری اقتصادی، نمونه موردی ایستگاه مترو دروازه دولت (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
14 ارزیابی نقش جاذبه های ثبت جهانی در جذب گردشگر در شهر تهران (مطالعه موردی: کاخ گلستان) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱
15 ارزیابی و برنامه ریزی مکانی - فضایی فضاهای سبز عمومی با استفاده از GIS و روش تصمیم گیری چند شاخصه (AHP) مطالعه موردی: شهر جهرم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
16 استراتژی مردمی در توسعه گردشگری شهری: موضوع مورد مطالعه شهرستان سرعین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری، شهرسازی با رویکرد توسعه زیرساخت های شهری
17 استفاده از سازه های سبز در مراکز آموزشی و تاثیر آن بر انگیزش پیشرفت تحصیلی (نمونه موردی دانشگاه های سبز در شهرها) (دریافت مقاله) اولین همایش مهندسی عمران و منابع زمین
18 استفاده ازروش رمزی برای محاسبه قیمت بهینه گازطبیعی دربخش خانگی کشورواستان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران
19 اسلام، توریسم و مشکلات گردشگری در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
20 اهمیت ونقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستا مطالعه موردی منطقه کالپوش شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
21 Evaluation of the Ecological Capacity of Ghaemshahr Province to Prioritize Development-Prone Zones (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
22 بام سبز و راهکارهای طراحی آن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
23 بررسی آسیب شناسی حمل و نقل درون شهری همدان و راهکاری های برون رفت از آن (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
24 بررسی انواع فن آوری های بهینه در تولید انرژی از پسماند شهری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
25 بررسی اهمیت کاربرد تکنیک های تسهیل گر در برنامه ریزی شهری مشارکتی نمونه موردی: تکنیک های بارش افکار و درخت مشکلات (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
26 بررسی پدیده جزیره حرارتی به عنوان یکی از دستاوردهای زیست محیطی شهرنشینی و چالش آن با توسعه ی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر
27 بررسی تاثیر تصمیمات کمیسیون ماده صد شهرداری در کنترل تخلفات ساختمان مطالعه موردی شهرداری ناحیه شش منطقه یک تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
28 بررسی تطبیقی ارزشهای شهرهای ایرانی اسلامی با معیارهای توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
29 بررسی توسعه حمل و نقل همگانی دورن شهری مبتنی بر رویکرد انسان محور (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
30 بررسی جایگاه انسان در شکل گیری سکونت گاه های شهری با تاکید بر شهر انسان محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
31 بررسی جایگاه شورای شهر در مدیریت مطلوب شهری (مورد مطالعه: نورآباد لرستان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
32 بررسی راهبردی توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهر ساری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
33 بررسی روند تغییرات کالبدی معماری و شهرسازی عصر قاجاریه نسبت به رویکردهای اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
34 بررسی رویکردهای نوین در برنامه ریزی شهری با تاکید بر شهر سالم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
35 بررسی سرزندگی فضاهای شهری در شهر ایرانی اسلامی نمونه موردی : محله آب انبار نو ساری (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
36 بررسی شاخص های رویکرد شهر سبز راستای تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
37 بررسی شاخص های شهر اسلامی در نازی آبادی تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
38 بررسی ضوابط و مقررات در شهرسازی شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
39 بررسی عوامل موثر در تحقق شهر پایدار (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
40 بررسی فرایند های تخریب گری تجهیزات شهری)وندالیسم( و طراحی تخصصی ازنظر معیارهای غیر فیزیکی در هزینه های خدمات شهر رامسر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
41 بررسی مؤلفه های مدل امنیت گستری در نسل سوم رویکرد CPTED (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
42 بررسی مدیریت بحران شهری در برنامه ها و سیاست های توسعه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
43 بررسی مسائل و مشکلات حاشیه نشینی درایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
44 بررسی نظام شهری استان کردستان برپایه مدلهای کمی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
45 بررسی نقش مدیریت شهری پایدار در جهت دستیابی به کیفیت زندگی مطلوب برای شهروندان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
46 بررسی نقش مشارکت های شهروندان در بهبود عملکرد مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه 10 تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
47 بررسی و آسیب شناسی عدم توجه به شهرسازی مشارکتی در ایران و تاثیرات آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
48 بررسی و تحلیل برنامههای توسعه شهری ایران با تاکید بر سیاستهای مسکن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
49 بررسی و تحلیل نقش بازار در شهرهای ایرانی اسلامی؛ مطالعه موردی بازار چهار سوق ساری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
50 بررسی و تحلیل نقش کیفیت زندگی در توسعه پایدار محله (مطالعه موردی: محله کوی نصر منطقه 2 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
51 بررسی و نقش جایگاه فضای سبز شهری در جذب گردشگری شهری مطالعه موردی شهر نور (دریافت مقاله) اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱
52 بررسی وقف و موقافات شهر اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی
53 بررسی هویت شهری و دلایل بروز بی هویتی در شهرهای ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
54 تاثیر حمل ونقل غیر موتوری (NMT) درتوسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
55 تاثیر شاخص های شهر اسلامی درپایداری فرهنگی_ اجتماعی (با تاکید بر مسجد) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
56 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
57 تاثیرآلودگی صوتی در سلامت شهروندان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
58 تاثیرمنابع درآمدی شهرداری برتوسعه پایدارشهری مطالعه موردی، شهرسردشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
59 تأثیر حمل و نقل غیر موتوری در توسعه پایدار شهری (فلکه دوم صادقیه تا پل ستارخان) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
60 تبیین گردشگری پایدار شهری در مناطق جلگه ایبا تاکید بر تابآوری زیست محیطی ؛ نمونه موردی: شهر ساری (دریافت مقاله) اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱
61 تبیین گردشگری پایدار شهری در مناطق جلگهای با تاکید بر تاب آوری زیست - محیطی؛ نمونه موردی: شهر ساری (دریافت مقاله) اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱
62 تحلیل اثرات جاذبه اکوتوریستی توسکا چشمه در توسعه گردشگری منطقه گلوگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
63 تحلیل بر عوامل رشد و توسعه فیزیکی منطقه22 با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
64 تحلیل تجارب جهانی مسکن اجتماعی در جهت استفاده از آموزه های آن مطالعه موردی شهر ادمونتون کانادا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه عمرانی کلانشهرها با رویکرد سرمایه گذاری
65 تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه سکونتگاههای روستایی مطالعه موردی:روستای نوده انقلاب از شهرستان خوشاب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
66 تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهر زیرآب ( مطالعه موردی : بقعه متبرک امامزاده عبدالحق ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
67 ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ گردشگری شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
68 تهدید شناسی مخاطرات طبیعی و انسانی ازنگاه حافظه جمعی ساکنان بافت فرسوده شهری موردمطالعه : میدان قلعه شهرکرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
69 جهانی شدن و مرز شکنی جغرافیایی گامی به سوی توریسم پایدار در جهان اسلام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
70 رشدگردشگری درکشورهای اسلامی با استفاده ازپتانسیل های موجوددربافت تاریخی شهری نمونه موردی محله علی قلی آقادرشهراصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
71 رویکردی تحلیلی بر مسکن در استان خوزستان با تاکید بر توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
72 ساماندهی و بهینه سازی خطوط BRT برای معلولین و راهبردهای آن در راستای عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
73 ساماندهی و بهینه سازی خطوطBRTبرای معلولین و راهبردهای آن در راستای عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی و سیزدهمین همایش ملی گردشگری جغرافیا ومحیط زیست پایدار
74 سنجش تاب آوری شهری در مواجهه با خطر وقوع سیلاب مطالعه موردی : شهر ساری (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
75 سنجش شاخصهای فقرشهری درمحلات فرودست شهرهای میانی بااستفاده ازسیستم gis نمونه موردی محله ی حسین آباد ابهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
76 شرحی بر نوشهرگرایی،رویکردی نوین در برنامه ریزی شهری، در تعامل با شهرسازی گذشته ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
77 شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی زنان در توسعه گردشگری شهری با تاکید بر بعد اقتصادی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
78 شهر الکترونیک تحقق شهرهزاره سوم (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
79 شهر هوشمند، شهری به سوی پایداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
80 شهرهای خلاق و شهروند خلاق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی
81 ضرورت آسیب شناسی اجتماعی در سکونتگاه بافت فرسوده شهری با تاکید بر منطقه ۱۷ شهرداری تهران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
82 ضرورت آمایش سرزمین در توسعه پایدار روستا های ایران برای حفاظت محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
83 ضرورت احیا مرکز شهر تاریخی اسلامی در راستای اهداف توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهری یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
84 عدالت فضایی شهر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
85 قیمت گذاری گاز طبیعی با استفاده از روش رمزی در بخش های صنعت و کشاورزی (مطالعه موردی: کشور و استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
86 کاربرد طراحی محیطی CPTED در ایجاد امنیت شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
87 کاربست رویکرد بیوفیلیک در کاهش تغییرات اقلیمی با تاکید بر کشور ایران (نمونه موردی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
88 مدل سازی فضایی جزایر حرارتی باتوجه به تاثیر عوامل محیطی(مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضائی سنجش از دور و GIS در آمایش سرزمین
89 مطالعه و بررسی نقش جغرافیا در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی
90 مطالعه و شناختی بر شاخصهای حکمروایی شهری و ارتباط آن با شهرهای گردشگر محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
91 معرفی رویکردیج امع برای مدیریت حوزه آبخیز از طریق تهیه و اجرای مشارکت مدارانه برنامه آمایش سرزمین (نمونه موردی، حوزه آبخیز حبله رود) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
92 مقدمه ا ی بر شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
93 نابرابریها و جدایگزینی های اقتصادی - اجتماعی سکونت گزینی و گسترش شهرها در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
94 نقش باغ موزه دفاع مقدس تهران در جذب گردشگر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
95 نقش دیپلماسی در توسعه پایدار صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
96 نقش سازمان های مردم نهاد در بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
97 نقش عناصر معماری (از صفویه تا قاجار) در جذب گردشگر در شهر قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
98 نقش عناصرکالبدی شهرهای اسلامی درحقوق شهروندی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
99 نقش مالکیت وقفی در سیاست بازآفرینی شهری مطالعه موردی شهر اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
100 نقش محورهای فرهنگی تاریخی در توسعه اجتماعی فرهنگی شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
101 نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری (نمونه مورد مطالعه: شهر ساری) (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
102 نقش مشارکت های اجتماعی در توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهر چالوس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
103 نقش مولفه های شهرهای اسلامی در حمایت از محیط زیست (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
104 نگاهی به تجارب جهانی در پایش شاخص های عملکردی مدیریت حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری، عمران، علوم زمین و محیط زیست سالم