دکتر رضا لطفی

دکتر رضا لطفی دکتری مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

دکتر رضا لطفی

Dr. Reza Lotfi

دکتری مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طراحی الگوی مفهومی راهبردهای ائتلاف برندهای زعفران صادراتی ایران و شرایط مداخله گر موثر بر آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 9، شماره: 2
2 علل و پیامدهای ائتلاف برندهای زعفران صادراتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 زنجیره ارزش برند جهانی: اثر ارتباط برند، کیفیت خدمت و تجربه برند با واسط اعتماد به برندبر وفاداری به برند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
2 نقش برند جهانی و متغیرهای تعدیل گر و میانجی مرتبط بر گرایش پرداختهای بالاتر مصرف کننده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز