دکتر فاطمه دهقان فاروجی

دکتر فاطمه دهقان فاروجی عضو هیات علمی بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دکتر فاطمه دهقان فاروجی

Dr. Fatemeh Dehghan Farooji

عضو هیات علمی بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Prioritizing of Chaharmahal va Bakhtiari Province Rural Districts based on Population Density- First Step towards Disaster Mitigation Measures (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 2، شماره: 3
2 بررسی ریسک فرونشست منطقه جنوب غرب شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 2
3 بررسی شریان های جاده ای استان مازندران با تاکید بر مدیریت بحران (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 31، شماره: 115
4 پهنه بندی آسیب پذیری شهر تهران در بحران های طبیعی از منظر گروه های جمعیتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 4
5 چالش ها و آسیب پذیری معلولان در بحران ( مطالعه موردی بررسی وضعیت معلولیت در شهر تهران با تاکید بر زنان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 1
6 راهنماى الحاق مدیریت خطرپذیرى در مدیریت شهرى- برنامه هاى کاربرى زمین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 1
7 زمین شناسی محور جاده ا ی هراز در استان مازندران با تاکید بر شناسایی مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 30، شماره: 113
8 کودکان در برنامه هاى کاهش خطرپذیرى بحران هاى طبیعى- مطالعه موردى شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 چارچوب مدیریت اطلاعات در شرایط اضطراری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
2 مدیریت خطرپذیری بحران در مدیریت شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی