دکتر علیرضا حسیبی

دکتر علیرضا حسیبی رئیس قسمت فضای سبز شهرداری منطقه 12 تهران

دکتر علیرضا حسیبی

Dr. Alireza Hasibi (PH.D)

رئیس قسمت فضای سبز شهرداری منطقه 12 تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه اصول و راهکارهای باززنده سازی پارک ها در بافت های قدیمی شهر، با حفظ هویت تاریخی و فرهنگی (مطالعه موردی: پارک شهر واقع در محله سنگلج تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 3
2 بررسی تغییرات برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک آویشن شیرازی(Zataria multiflora) با کاربرد اسیدهیومیک و اسیدفولویک (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 15، شماره: 2
3 کاربرد پلی آمین ها به منظور افزایش عملکرد لیمو شیرین در شرایط آب و هوایی استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 14، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه اصول وراه کارهای طراحی جهت توسعه گردشگری پایدار درمناطق ساحلی نمونه موردی سواحل کیاشهر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
2 Effect of Cow Manure Vermicompost and NPK Fertilizers on the Growth of Purple Coneflower (Echinacea angustifolia) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
3 Effect of Cupressus arizonica Essential Oil on Two Spotted Spider Mite (Tetranychus urticae) on Ficus Benjamin (Ficus benjamina) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی
4 بررسی اثر ذغال بیوچار تهیه شده از کمپوست شهری بر تحمل به خشکی نهال های اقاقیا و زبان گنجشک (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و ششمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
5 بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بر محتوای هورمون های گیاهی در ژنوتیپ های گیاه لوبیا تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 بررسی تاثیر ذغال بیوچار تهیه شده از کمپوست شهری بر برخی از ویژگی های گل همیشه بهار در دوره های آبیاری مختلف در فضای سبز شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست
7 بررسی تاثیر کود گرانول تهیه شده از کمپوست شهری روی ویژگی های رشدی و مورفولوژیکی گیاه ترون (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8 بررسی تاثیرکودهای بیولوژیک بربرخی صفات فیزیولوژیک درژنوتیپ های مختلف گیاه لوبیا تحت تنش کادمیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 بررسی عامل پژمردگی گیاه سدروس در فضای سبز شهر تهران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
10 بررسی میزان تاثیر کلاس های آموزش بازیافت، برگزار شده در مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۲ تهران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
11 بررسی نماتدهای فرا ریشه زرشک زینتی در پارک شهر تهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و ششمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
12 بررسی نماتدهای فراریشه گیاه شمشاد((Euonymus japonicus در پارک شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
13 شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در فضای سبز منطقه ۱۲ تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست
14 شناسایی نماتدهای موجود در فراریشه گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis) در پارک شهر تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
15 طراحی پایدار جهت حفاظت از مناطق ساحلی با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین نمونه موردی: سواحل کیاشهر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
16 کنترل جمعیت کنه تارتن دو نقطه ای روی گیاه پیچ امین الدوله با استفاده از اسانس رزماری در پارک شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
17 مدیریت غیر شیمیایی نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne incognita) در گیاه بگونیا رقم وکس به وسیله کمپوست استفاده شده در تولید قارچ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره
18 مروری بر کاربرد گیاهان دارویی در فضای سبز منطقه ۱۲ تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست
19 مطالعه اثرات شوری ناشی از غلظت های مختلف کلرید سدیم و کلرید پتاسیم بر مراحل رشدی چمن لولیوم (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
20 مطالعه تاثیر دوره های آموزش شهروندی آشنایی با گیاهان دارویی در مرکزتحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز شهرداری منطقه ۱۲ تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،محیط زیست،توسعه شهری و روستایی