دکتر عبدالرضا واعظی هیر

دکتر عبدالرضا واعظی هیر دانشیار، دانشگاه تبریز

دکتر عبدالرضا واعظی هیر

Dr. Abdollreza Vaezihir

دانشیار، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی خشکسالی های هواشناسی و هیدرولوژیکی جنوب شرق دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 5، شماره: 10
2 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آزاد دشت تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 6
3 ارزیابی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین آزاد شده از کانسار پورفیری مس – مولیبدن در منطقه هفت چشمه، شمال غرب ورزقان- آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
4 ارزیابی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین آزاد شده از کانسار پورفیری مس – مولیبدن در منطقه هفت چشمه، شمال غرب ورزقان- آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
5 ارزیابی اثرهای احداث کارخانه تولید مس کاتد به روش کوره فلش در مجتمع مس سونگون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 2
6 ارزیابی کیفیت آب رودخانه آجی چای (دشت تبریز) براساس شاخص های کیفی مصارف ویژه (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
7 بررسی آلودگی آب زیرزمینی محدوده پالایشگاه شازند به BTEX و MTBE (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 6
8 بررسی احتمال نشت آلاینده از تکیه گاه های سد باطله معدن مس سونگون با استفاده از خصوصیات ژیوتکنیک و شواهد هیدروژیوشیمیایی آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 88
9 بررسی تاثیر کانسار مس- مولیبدن پورفیری هفت چشمه (ورزقان) بر سلامتی زیستمندان منطقه حفاظت شده ارسباران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 3
10 بررسی تغییرات مکانی غلظت فلزات سنگین در رسوبات رودخانه ای معدن مس سونگون، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
11 بررسی توسعه کارست در استان کردستان؛ مکانیسم تشکیل ژئومورفولوژی غارها و هیدروژئولوژی چشمه های کارستی (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 20
12 پتانسیل یابی آب زیرزمینی در سازندهای سخت با بکارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره AHP و SAW مطالعه موردی: حوضه آلمانه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
13 پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه غرب شهرستان خوی به روش آنبالاگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 56
14 تعیین پتانسیل آلودگی آبخوان تحت فشار دشت تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 4
15 تعیین حوضه آبگیر و حریم حفاظتی چشمه چله خانه علیا (صوفیان) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 1
16 تعیین عوامل موثر بر هیدروشیمی منابع آب زیرزمینی در سازندهای سخت و کارستی غرب ارومیه (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 15
17 تعیین لایه ی نشتی و بررسی مکانیسم نشت از تکیه گاه چپ سد آغ چای (آذربایجان غربی) با استفاده از مطالعات هیدروژئولوژی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 2
18 تعیین منابع آب استراتژیک در سازندهای سخت منطقه صائین جهت تامین آب شرب شهر اردبیل در شرایط بحرانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
19 هیدروژئولوژی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی آبخوانهای سازند سخت (مطالعه موردی: حوضه آلمانه، مریوان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب پذیری ابخوان محدوده و ادی رحمت تبریز نسبت به آلاینده های ناشی از قبرستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
2 ارزیابی تاثیر کانسار مس- مولیبدن پورفیری هفت چشمه بر روی کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
3 ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی دشت مهربان (شرق آذربایجان شرقی) با استفاده از روش های آماری و هیدروشیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
4 ارزیابی نفوذپذیری و رفتار هیدرومکانیکی تکیه گاههای سد باطله معدن مس سونگون (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 بررسی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات رودخانه ای معدن سونگون (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
6 بررسی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه ذوب به روش پیرومتالوژی در مجتمع سونگون (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
7 بررسی تاثیرات زیست محیطی سد باطله معدن مس سونگون بر آب های پایین دست (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
8 بررسی تأثیر تقسیم اراضی بر افزایش مصرف و هدر رفت آب کشاورزی (مطالعه موردی : دشت مهاباد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
9 بررسی تأثیرات سد و دامپ باطله معدن مس_مولیبدن سونگون بر آبهای سطحی منطقه (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 بررسی تغییرات زمانی نیترات و آلودگی فلزی در طول مسیر رودخانه آجیچای در محدوده دشت تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
11 بررسی خطر زمین لغزش در منطقه غرب خوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
12 بررسی رفتار ابرآلودگی ناشی از انتشار بنزن در آب زیرزمینی دراثر نشت احتمالی مخازن انبار نفت خوی، آذربایجانغربی، ایران (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 بررسی عوامل موثر بر شوری آب زیرزمینی دشت ایواوغلی(آذربایجان- غربی) با مدل هیدروژئوشیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
14 بررسی کیفیت رواناب های سطحی پالایشگاه شازند و امکان استفاده از آنها در کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
15 بررسی مکانیسم نشت از تکیه گاههای سد آغ چای، قره ضیاالدین، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 بررسی نفوذپذیری پی و تکیه گاه های سد خاکی عمارت، گرمی، استان اردبیل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 بررسی و تعیین علل عدم موفقیت طرح تغذیه مصنوعی فیروزسالار آذرشهر، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 بررسی ویژگی های هیدروژئوشیمیایی دشت مهربان(آذربایجان شرقی) و پهنه بندی کیفیت آب برای مصارف شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
19 بررسی هیدروژئوشیمیایی منابع آب زیرزمینی سازند سخت حوضه صائین استان اردبیل (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 بررسی هیدروژئوشیمیایی منابع زیرزمینی سازندها ی سخت و آهکی کوه مورو در ارتباط با سازندهای زمین شناسی منطقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
21 بررسی هیدروشیمی آب زیرزمینی دشت شازند و ارزیابی کیفیت آن برای مصارف مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
22 بهینه سازی در انتخاب روش مناسب پاکسازی BTEX در یک آبخوان آبرفتی آلوده به موادنفتی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 پایش کیفیت آب زیرزمینی و طراحی شبکه ی بهینه ی چند هدفه با استفاده از روش آنتروپی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
24 تعیین مدل توسعه کارست در آبخوان چشمه چله خانه علیا، صوفیان، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
25 روش جدید تعیین منشاء توده های نفتی LNAPL در آب زیرزمینی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 شبیه سازی عددی انتقال و رفتار BTEX آزاد شده از شش توده LNAPL دریک آبخوان آبرفتی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 شناخت خصوصیات و منشاء انتشارآلاینده های نفتی در آبخوان پالایشگاه بندرعباس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
28 طراحی شبکه پایش آب زیرزمینی برای مجتمع پالایشگاه شازند (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
29 مطالعه نقش لیتولوژی و شکستگی ها در پیدایش چشمه ها و میزان آبدهی آنها (مطالعه موردی: کوه های مورو، آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
30 معرفی نرم افزار MAROS جهت طراحی بهینه شبکه پایش آب زیرزمینی: مطالعه موردی آبخوان جایگاه پالایشگاه شیراز (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 مکان یابی تغذیه مصنوعی حوضچه ای آب زیرزمینی منطقه شبستر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی