دکتر بهمن جباریان امیری

دکتر بهمن جباریان امیری دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

دکتر بهمن جباریان امیری

Dr. Bahman JabarianAmiri

دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست شهرستان طرقبه شاندیز با به کارگیری مدل تخریب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 11
2 ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در شهرستان طرقبه شاندیز با به کارگیری مدل تخریب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 2
3 بر آورد هزینه محیط زیستی واجتماعی تولید برق در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 30، شماره: 34
4 بررسی قابیلت مدل رگرسیون لجستیک در شبیه سازی توسعه شهری با کاربرد رویکرد بوم شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهر ساحلی هشتپر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 2
5 بررسی نقاط قوت و ضعف مطالعات حیات وحش در گزارش های ارزیابی اثرات محیط زیستی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 4
6 پیش بینی رشد مکانی و توسعه پراکنده شهر ساری با به کارگیری مدل سلول های خودکار- مارکوف و شاخص آنتروپی شانون (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 6
7 پیش بینی مخاطرات زیست محیطی و کاربرد نقشه های ریسک به انسان در برای حملات گرگ (canis lupus) به انسان در استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 5، شماره: 1
8 پیش بینی وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی: جنگل های منطقه زاگرس، شهرستان ایذه) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 2
9 تحلیل کاربری سرزمین در بخش مرکزی گیلان با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 15
10 تعیین آسیب پذیری اکولوژیک اکو سیستم های حاشیه جنوب دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 28، شماره: 29
11 تعیین حساسیت زیست محیطی نوار ساحلی استان هرمزگان از دیدگاه زمین ریخت شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 16، شماره: 2
12 مدل سازی پراکنش مکانی حملات گرگ (Canis lupus pallipes) به انسان در استان همدان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GARP)؛ مطالعه موردی: استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 1، شماره: 1
13 مدل سازی رابطه بین کیفیت آب رودخانه و پوشش / کاربری سرزمین با رویکرد مناطق میانگیر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 2
14 مدلسازی اثر خصوصیات فیزیکی حوزه آبخیز بر روی کیفیت آب های سطحی و تحلیل عدم قطعیت با استفاده از شبیه ساز ی مونت کارلو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 3
15 معرفی یک روش عینیت گرا برای تعیین آسیب پذیری اکولوژیکی اکوسیستمها (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 24، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین جزایر حرارت شهری و الگوهای مکانی کاربری سکونتگاهی با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
2 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم استان اردبیل با استفاده از مدل ریز مقیاس نمایی آماری LARS-WG (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
3 اهمیت کاربرد نمایه های حیات وحش در مطالعات ارزیابی محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
4 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی منابع آب سطحی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
5 بررسی اثرات توسعه انسانی بر کیفیت آب سطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
6 بررسی برخی از پیامدهای محیط زیستی و اقتصادی اجتماعی ناشی از توسعه گردشگری در شهرستان طرقبه شاندیز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
7 بررسی تاثیر خشکسالی بر تغییرات کمی و کیفی کاربردیی کشاورزی:مطاله موردی شهرستان فلاورجان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
8 بررسی تغییرات سیمای شهر قائمشهر با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
9 بررسی تغییرات کاربری/ پوشش سرزمین شهرستان لاهیجان با به کارگیری تکنیک سنجش از دور و نرم افزار IDRISI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
10 بررسی توسعه شهری با تاکید بر حفاظت از محیط زیست برای رسیدن به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
11 بررسی کارایی رویکردهای مبتنی بر تجزیه و تحلیل سیستمی در ارزیابی پایداری محیط زیست طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
12 بررسی کاربری/ پوشش سرزمین با استفاده از معیارهای سطح سیمای سرزمین برای اندازه گیری تغییرات در ساختار چشم انداز (مطالعه موردی: بندر انزلی) (دریافت مقاله) همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان
13 بررسی کنوانسیون های محیط زیست (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
14 بررسی مدل های ریزمقیاس نمایی LARS-WG و SDSM در مطالعات انجام شده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
15 بررسی میزان آگاهی زیست محیطی جوامع محلی سواحل جنوبی ذخیره گاه زیست کره حرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
16 پیش بینی رشد مکانی شهرستان لاهیجان با به کارگیری تکنیک سنجش از دور و مدل سلول-های خودکار- مارکوف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
17 پیشبینی اقلیم آتی، ضرورتی کم رنگ در طرح های توسعه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
18 تبیین الگوهای مناسب توسعه گردشگری درشهرستان بندرلنگه با استفاده ازروش Swot (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
19 تحلیل جزیره حرارت شهر با استفاده از سنجش از دور: مطالعه موردی شهراصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
20 تشریح و مقایسه مدل های شبیه سازی رشد شهر در مدیریت پایدار مناطق شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
21 تعیین ابعاد بهینه شبکه برای کمی سازی سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
22 تلفیق ارزش گذاری اقتصادی در فرآیند ارزیابی اثرات محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
23 توسعه مشارکتهای مردمی در جزیره قشم مطالعه موردی سواحل جنوبی ذخیره گاه زیست کره حرا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
24 رهیافت آمایش سیمای سرزمین راهکاری اصولی برای برنامه ریزی کاربری و پوشش سرزمین منطقه زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
25 کاربرد روش شبکه های بیزین در ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کنسانتره آهن گل گهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
26 کاربرد روش ماتریس سریع توسعه یافته در ارزیابی اثرات محیط زیستی کارخانه کنسانتره آهن گل گهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
27 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی نیروگاه های کشور (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
28 کاربرد متریک های سیمای سرزمین و تصاویر ماهواره ای در ارزیابی روند والگوی تغییرات توسعه شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
29 کمی سازی الگوی سیمای سرزمین با استفاده از سنجه های بوم شناسی سیمای سرزمین (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30 گردشگری پایدار: راه حل حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب بیشتر آن در برابراثرات منفی ناشی از ورود گردشگران در شهرستان طرقبه شاندیز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
31 مدل سازی روند تغیرات مرز در یاچه ارومیه با روش ترکیبی زنجیره های مارکوف و سلول های خودکار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
32 مدلسازی کیفیت آب در جهت دستیابی به توسعه پایدار مدل مورد بررسی: شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
33 معرفی و شناخت سیمای سرزمین فرهنگی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 معرفی و مقایسه پرکاربردترین روش‌های ارزیابی ریسک محیط زیستی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
35 معیارهای زیست محیطی تعیین تناسب اراضی برای ساخت نیروگاه ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی
36 مقایسه مدل تخریب محیط زیست با مدل پتانسیل رسوبدهی در حوزه آبخیز سد امیر کبیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی