دکتر محمدجواد قانعی بافقی

دکتر محمدجواد قانعی بافقی دانشگاه اردکان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر محمدجواد قانعی بافقی

Dr. MohammadJavad Ghanei Bafghi

دانشگاه اردکان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بیوچار ضایعات شاخ و برگ درخت پسته بر خصوصیات رشدی گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 3
2 ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاکهای پیرامون معدن سرب و روی کوشک بافق با استفاده از شاخصهای آلودگی و تجزیه و تحلیل مولفه اصلی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 31، شماره: 1
3 انتخاب نسبت طیفی بهینه به منظور تشخیص میزان کاتیون ها و آنیون های خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ASTER مطالعه موردی: کویر دره انجیر – بافق (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 36
4 اولویت بندی پتانسیل های بوم گردی در منظقه بیابانی خوروبیابانک به روشAHP (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 13، شماره: 50
5 برآورد ارزش حفاظتی منطقه خور و بیابانک با رویکرد ارزش گذاری مشروط (دریافت مقاله) نشریه مدیریت اکوسیستم دوره: 1، شماره: 4
6 بررسی رابطه گرانولومتری رسوبات تپه های ماسه ای با جهت باد غالب (مطالعه موردی: ارگ حسن آباد بافق) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 20، شماره: 80
7 مقایسه کارآمدی چهار روش هوش مصنوعی در پیش بینی خشک سالی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اولویت بندی پتانسیل های بوم گردی در منطقه خوروبیابانک با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 بررسی اثر بیوچار خرما بر خصوصیات شیمیایی خاک شور (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 بررسی اثر مدیریت کاشت بر ویژگی های خاک در یک منطقه خشک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
4 بررسی خصوصیات رشدی گیاه گلرنگ با حضور مایکوریز و تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 بررسی دوره های خشکسالی و ترسالی درسمنان به روش شاخص استاندارد شده بارش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
6 بررسی رابطه باندهای مختلف تصاویر ماهواره ای با درصد پوشش سنگ فرش بیابان (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
7 بررسی رابطه گرانولو متری دانه های تپه های ماسه ای با جهت باد های فرساینده منطقه (مطالعه موردی ارگ جنوب بافق) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
8 بررسی روند بارش و دبی در یک دوره ۳۴ ساله در استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
9 بررسی روند تغییرات کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی شهرستان سمنان و سرخه طی سالهای 1382 تا 1392 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
10 بررسی روند داده های اقلیمی در ایستگاه های استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
11 بررسی قابلیت تصاویر ماهوارهای سنتینل در برآورد درصد پوشش سنگفرش بیابان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
12 بررسی مقدماتی رابطه بارندگی با گردوغبار و نوع منشا آن در منطقه سرخه در استان سمنان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
13 بررسی ناهمسانگردی در دانه بندی رسوبات تپه ماسه ای حسن آباد بافق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
14 بهبود ویژگی های مرفولوژیک گلرنگ رقم گلدشت با کاربرد اصلاح کننده آلی تحت شرایط آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 پایش خشکسالی در استان یزد طی سه دهه اخیر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
16 پدیده ی گردوغبار و اثرات زیست محیطی آن(مطالعه موردی:شهرستان ریگان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
17 پهنه بندی خشکسالی استان یزد با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
18 پهنه بندی روند تغییرات شوری و قلیاییت آب زیرزمینی شهرستان سمنان و سرخه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
19 تحلیل آسایش اقلیمی گردشگری (مطالعه موردی :خور و بیابانک) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
20 تعیین ابعاد بهینه پلات در جنگل های دست کاشت به کمک تصاویرماهواره ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
21 تعیین عرصه های مناسب برای اجرای سازه های هلالی آبگیر در دشت راور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
22 قابلیت استفاده از متریک های سیمای سرزمین در تعیین شکل ذرات سنگ ریزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
23 محاسبه بعد فراکتال در سنگریزه های دشت سر لخت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
24 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر بیوچار بر پارامترهای نشت یونی، محتوای کلروفیل و مورفولوژی برگ گلرنگ تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
25 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر متقابل بیوچار و خشکی بر روابط آبی و خصوصیات رشدی گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
26 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر برهمکنش اسید هیومیک و فسفر بر رشد و عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در یک خاک شور (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
27 مطالعه اکوتوریسم شهرستان بویین میاندشت از دیدگاه آسایش فیزیکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
28 مقایسه پلات و ترانسکت در اندازه گیری درصد پوشش سنگ فرش بیابان (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
29 مقایسه درصد سنگ فرش در دشت سرها با دو روش پلات و ترانسکت (مطالعه موردی:زارچ) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
30 مقایسه زمانی پلات و ترانسکت در اندازهگیری درصد پوشش سنگفرش بیابان (مطالعه موردی: منطقه زارچ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
31 مقایسه زمانی پلات و ترانسکت در اندازهگیری درصد پوشش سنگفرش بیابان مطالعه موردی: منطقه زارچ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
32 مقایسه قطر ذرات در دامنه رو به باد وپشت به باد ریپل مارک های درشت (مطالعه موردی:ارگ حسن آباد شهرستان بافق) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
33 مقایسه مقادیر زبری حاصل از فاصله یاب لیزری با بعد فراکتال آن در سنگفرش بیابان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار