دکتر مهدی عاشوری

دکتر مهدی عاشوری استادیار حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر مهدی عاشوری

Dr. Mehdi Ashouri

استادیار حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازپژوهی تجزیه رهن در فقه امامیه و عامه و حقوق ایران باتکیه بر ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 6، شماره: 1
2 تابعیت گروه شرکت ها در حقوق فرانسه، اتحادیه اروپا و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 8، شماره: 2
3 روش پژوهش به مثابه مصنوعی فناورانه و دلالتهای آن در روششناسی علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 5، شماره: 3
4 محدودیتها و شرایط دعوای مشتق سهامداران اقلیت در حقوق انگلیس و حقوق رومی ژرمن: قانون، رویه و اصلاحات پیشنهادی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 2
5 مسئولیت پزشک در خصوص اشتباه در تشخیص: شرحی بر پرونده ماسینون علیه قیس (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 2، شماره: 3
6 مسئولیت مدنی ناشی از اکراه از دیدگاه فقه و حقوق ایران: با تاکید بر قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 28، شماره: 108
7 نقش اعدادی «قوانین طبیعی» و «دلایل» در تعین پدیده های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 6، شماره: 4
8 هدف گذاری فرهنگی و مدل مطلوب فعالیت فرهنگی در دانشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 5، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار حکم ورشکستگی در رویه قضایی و شیوه رسیدگی آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی
2 آثار طلاق فدیه با رویکرد نظریات فقهی (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی
3 آثار نقض حکم ورشکستگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
4 آیین نقض حکم ورشکستگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در حقوق و علوم قضایی
5 امکان سنجی طلاق فدیه مبتنی بر اختلاف نظرهای فقهی (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی
6 انواع شرکت های تجاری در حقوق ایران و انگلیس (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
7 بررسی ارکان مسؤولیت مدنی قاضی در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
8 بررسی مسوؤلیت مدنی قاضی با تاکید بر قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
9 بررسی مصونیت قضات در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
10 تاکید معاهده منشور انرژی بر مسئولیت مدنی شرکت های دولتی فعال در بخش انرژی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
11 تعارض قوانین درزمینه تابعیت شرکت های تجاری در حقوق فرانسه و ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
12 تعیین تابعیت شرکت های تجاری در حقوق اتحادیه اروپا، فرانسه و ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
13 تفاوت های مسؤولیت مدنی قراردادی و قهری در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
14 دعوای جمعی و دعوای مشتق در برخی کشورهای کامن لا:راهکارهایی برای حقوق ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
15 دعوای مشتق در برخی کشورهای کامن لا و رومی ژرمنی : آموزه هایی برای ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
16 شرایط انتقال قرارداد با نگرشی بر اسناد بین المللی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
17 شرکت های دانش بنیان عامل رشد تجاری سازی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
18 مطالعه تطبیقی ادغام شرکتهای تجاری در حقوق ایران و کانادا (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
19 مقررات ناظر بر ورشکستگی بین المللی در حقوق داخلی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
20 نظریات مطرح در عرصه ی ورشکستگی بین المللی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
21 وضع مالیات بر شرکت های عملی (موضوع ماده 220ق.ت) از دیدگاه حقوق شرکت ها (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق