کوروش صالحی

 کوروش صالحی دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

کوروش صالحی

دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.